Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/18/2018
Spisová značka:22 Cdo 5909/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:22.CDO.5909.2017.4
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Oprava rozhodnutí
Dotčené předpisy:§ 164 o. s. ř.
§ 243b o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

22 Cdo 5909/2017-247USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Davidem Havlíkem ve věci žalobkyně I. Š., zastoupené Mgr. Ivetou Horáčkovou, advokátkou se sídlem v Novém Jičíně, K Nemocnici 14, proti žalovanému J. Š., zastoupenému JUDr. Josefem Fojtíkem, advokátem se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1516, o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 8 C 20/2016, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 9. 2017, č. j. 71 Co 229/2017-212, takto:

Výrok usnesení Nevyššího soudu ze dne 27. 2. 2018, č. j. 22 Cdo 5909/2017-232, se opravuje tak, že správně zní „usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 9. 2017, č. j. 71 Co 229/2017-212, se ve výrocích I., II. a IV. ruší a věc se v tomto rozsahu vrací Krajskému soudu v Ostravě k dalšímu řízení.“


Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že ve výroku usnesení Nevyššího soudu ze dne 27. 2. 2018, č. j. 22 Cdo 5909/2017-232, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v chybném uvedení rušícího se výroku VI., namísto správného výroku IV., vydal dovolací soud podle § 164 a § 243b občanského soudního řádu toto opravné usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 18. 9. 2018


Mgr. David Havlík
předseda senátu