Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/20/2018
Spisová značka:25 Cdo 3501/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:25.CDO.3501.2018.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Oprava rozhodnutí
Dotčené předpisy:§ 164 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D

25 Cdo 3501/2018-102USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem ve věci žalobkyně: R. H., narozena XY, bytem XY, zastoupená Mgr. Reném Gemmelem, advokátem se sídlem Poštovní 39/2, Ostrava, proti žalované: AXA pojišťovna a. s., se sídlem Lazarská 13/8, Praha 2, IČO 28195604, zastoupena Mgr. Radkem Kocourkem, advokátem se sídlem Havlíčkova 1043/11, Praha 1, o 95.178,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově pod sp. zn. 110 C 248/2016, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 5. 2018, č. j. 11 Co 19/2018-73, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2018, č. j. 25 Cdo 3501/2018-95, se v záhlaví opravuje tak, že spisová značka věci Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově namísto „110 C 148/2016“ správně zní „110 C 248/2016“.


Odůvodnění:

Ve shora uvedeném rozsudku Nejvyššího soudu došlo ke zřejmé chybě, neboť v záhlaví byla nesprávně uvedena spisová značka věci. Tuto chybu proto předseda senátu Nejvyššího soudu tímto usnesením opravil podle § 164 a § 243c o. s. ř.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nen�� přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 12. 2018


JUDr. Robert Waltr v. r.
předseda senátu