Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/21/2018
Spisová značka:20 Nd 395/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:20.ND.395.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

20 Nd 395/2018-54USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Kůrky ve věci pozůstalosti po zůstavitelce M. P., narozené XY, zemřelé 4. 5. 2018, posledně bytem XY, za účasti 1) J. Š., narozené XY, bytem XY, 2) P. I., narozeného XY, bytem XY, 3) A. I., narozeného XY, bytem XY, Slovenská republika, a 4) H. W., narozené XY, bytem XY, Rakouská republika, účastníků 2), 3) a 4) zastoupených účastnicí 1), vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 23 D 160/2018, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 23 D 160/2018 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Karviné.

O d ů v o d n ě n í :

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (s návrhem na delegaci věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. vyslovili souhlas všichni dosud v úvahu přicházející dědicové zůstavitelky).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 11. 2018


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu