Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:08/30/2017
Spisová značka:25 Cdo 5329/2016
ECLI:ECLI:CZ:NS:2017:25.CDO.5329.2016.3
Typ rozhodnutí:ROZSUDEK
Heslo:Oprava rozhodnutí
Dotčené předpisy:§ 164 o. s. ř.
§ 243c o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

25 Cdo 5329/2016U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Martou Škárovou v právní věci žalobkyně České telekomunikační infrastruktury a. s., se sídlem Praha 3, Olšanská 2681/6, IČO: 04084063, zastoupené Mgr. Ing. Pavlem Kejlou, advokátem se sídlem Praha 1, Washingtonova 1624/5, proti žalovanému J. Ch., zastoupenému JUDr. Pavlem Cibulkou, advokátem se sídlem Žatec, Mostecká 2580, o 370.570 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 25 C 866/2010, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 6. 2016, č. j. 17 Co 500/2015-465, takto:


Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2017, č. j. 25 Cdo 5329/2016-520, se opravuje tak, že:
1) výrok správně zní: „Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 6. 2016, č. j. 17 Co 500/2015-465, a rozsudek Okresního soudu v Lounech ze dne 21. 1. 2015, č. j. 25 C 866/2010-374, se zrušují a věc se vrací Okresnímu soudu v Lounech k dalšímu řízení.“
2) v prvním odstavci na straně 1 odůvodnění číslo jednací rozsudku Okresního soudu v Lounech správně zní: „č. j. 25 C 866/2010-374.“
Odůvodnění:

Ve shora uvedeném rozsudku Nejvyššího soudu došlo ke zřejmé chybě, když ve výroku i v odůvodnění bylo uvedeno chybně číslo jednací rozsudku Okresního soudu v Lounech. Tuto chybu proto předsedkyně senátu Nejvyššího soudu tímto usnesením opravila podle § 164 a § 243c o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. listopadu 2017


JUDr. Marta Škárová
předsedkyně senátu