Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/13/2020
Spisová značka:27 Cdo 3996/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:27.CDO.3996.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:
Dotčené předpisy:§ 243f odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
§ 243c odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
§ 218a předpisu č. 99/1963Sb.
§ 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:E

27 Cdo 3996/2018-60


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Šukem v právní věci žalobce Československé obchodní banky, a. s., se sídlem v Praze 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, identifikační číslo osoby 00001350, zastoupeného Mgr. Jiřím Žákem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Národní 60/28, PSČ 110 00, proti žalovanému P. R., narozenému XY, bytem XY, o zaplacení 26.297,15 Kč s příslušenstvím, o žalobě pro zmatečnost podané žalovaným proti usnesením Okresního soudu v Nymburce ze dne 16. 5. 2016, č. j. 9 C 236/2015-129, a ze dne 3. 6. 2016, č. j. 9 C 236/2015-134, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 10 C 244/2016, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 8. 1. 2018, č. j. 17 Co 426/2017-31, takto:


Odůvodnění:


[1] Okresní soud v Nymburce usnesením ze dne 9. 11. 2017, č. j. 10 C 244/2016-20, odmítl jako opožděná odvolání žalovaného proti usnesení Okresního soudu v Nymburce ze dne 26. 1. 2017, č. j. 10 C 244/2016-12 (výrok I.), a proti usnesení Okresního soudu v Nymburce ze dne ze dne 10. 3. 2017, č. j. 10 C 244/2016-16 (výrok II.), a rozhodl o nákladech řízení (výrok III.).

[2] V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Praze k odvolání žalovaného rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl podle § 243f odst. 2 a § 243c odst. 3 věty první ve spojení s § 218a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jako opožděné.

[4] Napadené usnesení bylo dovolateli doručeno dne 23. 1. 2018, lhůta k podání dovolání tedy dovolateli marně uplynula v pátek 23. 3. 2018. Dovolatel odevzdal dovolání osobně Krajskému soudu v Praze v pondělí 23. 4. 2018, tedy opožděně.

[5] Nejvyšší soud pro úplnost doplňuje, že dovoláním napadené usnesení odvolacího soudu obsahuje správné poučení o tom, že dovolání není přípustné [§ 238 odst. 1 písm. c), i) a j) o. s. ř.].

[6] Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 13. 2. 2020


JUDr. Petr Šuk
předseda senátu