Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/23/2019
Spisová značka:20 Cdo 3303/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.3303.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Dotčené předpisy:§ 243 písm. b) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

20 Cdo 3303/2019-361USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněného V. F., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Alexandrem Nettem, advokátem se sídlem v Praze 2, Ječná 550/1, proti povinné 2P Paulowicz a partner, a. s., se sídlem v Praze 9 – Horních Počernicích, Ve Žlíbku 1800, identifikační číslo osoby 28977866, zastoupené JUDr. Ing. Jakubem Backou, advokátem se sídlem v Praze, Šlejnická 1547/13, pro 901 170,66 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 73 EXE 12954/2014, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. dubna 2018, č. j. 17 Co 317/2017-227, tako:

Právní moc usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. dubna 2018, č. j. 17 Co 317/2017-227, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání povinné podaném proti tomuto usnesení.


Odůvodnění:

Proti výše specifikovanému usnesení Městského soudu v Praze (dále „odvolací soud“) podala povinná dovolání a současně navrhla, aby dovolací soud odložil jeho právní moc, neboť v důsledku nezastavení exekuce a potvrzujícího usnesení odvolacího soudu je dovolatelka ve svých právech „ohrožena provedením protiprávní exekuce z důvodu tvrzených pohledávek, které ve skutečnosti již zanikly“; povinné nebylo v rozporu s judikaturou dovolacího soudu umožněno tuto skutečnost před Obvodním soudem pro Prahu 9 (soudem prvního stupně) a před odvolacím soudem prokázat.

Nejvyšší soud postupoval podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 243 písm. b) o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Nejvyšší soud, aniž by předjímal výsledek dovolacího řízení, dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky pro odklad právní moci rozhodnutí odvolacího soudu, a rozhodl shora uvedeným výrokem.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. 10. 2019


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu