Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/19/2018
Spisová značka:24 Cdo 4359/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:24.CDO.4359.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. i) předpisu č. 99/1963Sb.
§ 238 odst. 1 písm. j) předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
01/29/2019
I.ÚS 376/19
JUDr. Vladimír Sládeček
-
-

24 Cdo 4158/2018-117
24 Cdo 4359/2018


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Vrchy ve věci posuzované L. K., soudkyně Okresního soudu v Šumperku, za účasti navrhovatele S. M., narozeného dne XY, bytem v XY, o omezení svéprávnosti, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod. sp. zn. 6 Nc 5/2016, o dovolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 20. prosince 2016 č. j. 70 Co 405/2016-45 a proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 26. července 2018 č. j. 70 Co 282/2018-99, takto:

I. Řízení o dovolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 20. prosince 2016 č. j. 70 Co 405/2016-45 se zastavuje.
II. Dovolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 26. července 2018 č. j. 70 Co 282/2018-99 se odmítá.
III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 20. prosince 2016 č. j. 70 Co 405/2016-45 podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil (ani poté, co k tomu byl usnesením Okresního soudu v Šumperku ze dne 19. 6. 2018 č. j. 6 Nc 5/2016-80, které bylo potvrzeno usnesením Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 26. 7. 2018 č. j. 70 Co 282/2018-99, vyzván) podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Nejvyšší soud České republiky dovolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 26. 7. 2018 č. j. 70 Co 282/2018-99, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl. Dovolatel sice není zastoupen advokátem ani nedoložil, že by měl právnické vzdělání, avšak vzhledem k tomu, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, není tento nedostatek podmínky dovolacího řízení důvodem k jeho zastavení podle ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. Dovolání totiž směřuje proti usnesení odvolacího soudu, které bylo vydáno ve věci, v níž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští (ustanovení § 238 odst. 1 písm. i) a j) o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 19. 12. 2018
JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu