Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/18/2018
Spisová značka:26 Cdo 4515/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:26.CDO.4515.2017.1
Typ rozhodnutí:ROZSUDEK
Heslo:Nájem bytu
Neplatnost právního úkonu
Dotčené předpisy:§ 686 odst. 1 obč. zák. ve znění do 31.12.2013
§ 243e odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013
Kategorie rozhodnutí:C
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
01/04/2019
IV.ÚS 1103/19
JUDr. Jaromír Jirsa
odmítnuto
08/04/2019

26 Cdo 4515/2017-285


ČESKÁ REPUBLIKA


ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY
O d ů v o d n ě n í :

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. 12. 2018


JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu