Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/29/2019
Spisová značka:30 Cdo 4702/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.4702.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Zastoupení
Podmínky řízení
Odpovědnost státu za škodu
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
04/29/2019
III.ÚS 1423/19
JUDr. Jiří Zemánek
odmítnuto
05/14/2019

30 Cdo 4702/2018-21


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem v XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 1 034 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 80/2018, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 8. 2018, č. j. 29 Co 346/2018-16, takto:


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 10. 5. 2018, č. j. 23 C 80/2018-11, bylo zastaveno řízení zahájené žalobou doručenou soudu dne 6. 2. 2018, neboť zde byl nedostatek podmínky řízení, který nebylo možno odstranit (§ 104 odst. 2 o. s. ř.).

Žalobce podal dovolání proti v záhlaví uvedenému usnesení Městského soudu v Praze, kterým bylo citované rozhodnutí soudu prvního stupně potvrzeno a žádnému z účastníků nebyla přiznána náhrada nákladů řízení, a to aniž by byl zastoupen ve smyslu § 241 o. s. ř.

K odstranění této vady nebyl žalobce soudem prvního stupně vyzýván, neboť je mu tato povinnost dobře známa z desítek jiných řízení, které žalobce vede, a Nejvyšší soud takový postup v tomto konkrétním případě nepovažuje za zásah či možné ohrožení práva na spravedlivý proces žalobce (k tomu např. usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 2291/13).

Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), dovolací soud řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 1. 2019


JUDr. František Ištvánek
předseda senátu