Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/21/2020
Spisová značka:33 Cdo 707/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:33.CDO.707.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Poplatky soudní
Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. i,j) o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E

33 Cdo 707/2020-125


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Pavla Horňáka a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně Wüstenrot - stavební spořitelny a.s., se sídlem v Praze 4 - Nuslích, Na Hřebenech II 1718/8 (identifikační číslo 471 15 289), zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, proti žalovanému J. H., bytem XY, o 72.379,07 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově pod sp. zn. 116 C 193/2018, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 5. 2019, č. j. 15 Co 175/2019-90, t a k t o:


O d ů v o d n ě n í

V záhlaví uvedeném rozhodnutí krajský soud potvrdil usnesení ze dne 6. 3. 2019, č. j. 116 C 193/2018-72, kterým Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově žalovanému nepřiznal osvobození od soudních poplatků a neustanovil mu zástupce z řad advokátů.

Žalovaný napadl rozhodnutí odvolacího soudu dovoláním, které není přípustné.

Podle § 238 odst. 1 písm. i/ a j/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., dále jen „o. s. ř.“), dovolání podle § 237 není přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudních poplatků nebo o povinnosti zaplatit soudní poplatek a proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce.

Dovolání, jehož přípustnost je vyloučena, Nejvyšší soud – aniž vyžadoval splnění podmínky podle § 241b odst. 2 o. s. ř. – odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3, věta druhá, o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 4. 2020


JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu