Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/23/2020
Spisová značka:25 Cdo 3928/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:25.CDO.3928.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. i, j) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

25 Cdo 3928/2019-200

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Martiny Vršanské v právní věci žalobců: a) M. V., narozený XY, b) K. V., narozená XY, oba bytem XY, proti žalovaným: 1) M. T., 2) I. K., 3) I. P., všichni soudci Vrchního soudu v Praze, pracovištěm nám. Hrdinů 1300/11, Praha 4, 4) J. Z., 5) J. F., oba soudci Ústavního soudu, pracovištěm Joštova 628/8, Brno 2, o ochranu osobnosti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 16 C 90/2018, o dovolání žalobce a) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 9. 2019, č. j. 22 Co 177/2019-186, takto:

Dovolání se odmítá.
Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 2. 9. 2019, č. j. 22 Co 177/2019-186, potvrdil usnesení ze dne 30. 7. 2019, č. j. 16 C 90/2018-169, kterým Obvodní soud pro Prahu 4 nepřiznal žalobcům osvobození od soudních poplatků a zamítl jejich návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů. Soudy dovodily, že ze strany žalobců se jedná o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.

Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce a) dovoláním.

Podle § 238 odst. 1 písm. i) a j) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017, (dále jen „o. s. ř.“), není dovolání přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku nebo o povinnosti zaplatit soudní poplatek a proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce.

Z uvedených důvodů je dovolání žalobce a) objektivně nepřípustné, a Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Žalobce a) v dovolání uvedl, že jej podává i za žalobkyni b) na základě plné moci, předané soudu již dříve. Žalobce a) přitom nemohl podat dovolaní za žalobkyni b), neboť z plné moci založené ve spise na č. l. 131 vyplývá, že se nevztahuje na úkony, ke kterým je povinné zastoupení advokátem, což dovolání je (§ 241 o. s. ř.). Nedostatek zastoupení advokátem však odmítnutí dovolání pro nepřípustnost podle § 238 o. s. ř. nebrání (viz § 241b odst. 2 o. s. ř.).

Tímto rozhodnutím se řízení nekončí; o náhradě případných nákladů tohoto dovolacího řízení tak bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 1. 2020

JUDr. Robert Waltr
předseda senátu