Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/29/2019
Spisová značka:29 Nd 438/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.ND.438.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

29 Nd 438/2018-176


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové ve věci řízení o pozůstalosti po S. H., narozenému XY, zemřelém 1. prosince 2017, posledně bytem XY, za účasti a) R. O. H., narozeného XY, bytem XY, b) D. H., narozené XY, bytem XY, zastoupené R. O. H., bytem XY, c) G. Š., narozené XY, bytem XY, zastoupené V. H., bytem XY, d) V. H., narozeného XY, bytem XY a e) J. H., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného A. M., bytem XY, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 26 D 1655/2017, o přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 26 D 1655/2017 se přikazuje podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Olomouci.

Poučení: V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o. s. ř. neobsahuje usnesení odůvodnění,
neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. 1. 2019


JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu