Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:08/20/2019
Spisová značka:4 Tz 71/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:4.TZ.71.2019.1
Typ rozhodnutí:ROZSUDEK
Heslo:Podmíněné propuštění
Stížnost pro porušení zákona
Dotčené předpisy:§ 268 odst. 2 tr. ř.
§ 269 odst. 2 tr. ř.
§ 270 odst. 1 tr. ř.
§ 89 odst. 1 tr. zákoníku
§ 14 odst. 2 tr. zákoníku
Kategorie rozhodnutí:C

4 Tz 71/2019-81


ČESKÁ REPUBLIKA


ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKYNejvyšší soud projednal ve veřejném zasedání konaném dne 20. 8. 2019 v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Marty Ondrušové stížnost pro porušení zákona, kterou podala ministryně spravedlnosti ve prospěch obviněného J. B., nar. XY v XY, trvale bytem XY, t. č. ve výkonu trestu ve Vazební věznici Praha-Pankrác, proti pravomocnému usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 13. 9. 2018, sp. zn. 37 PP 51/2018, a podle § 268 odst. 2 tr. ř., § 269 odst. 2 tr. ř., § 270 odst. l tr. ř rozhodl takto:


Pravomocným usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 13. 9. 2018, sp. zn. 37 PP 51/2018, byl porušen zákon v ustanovení § 89 odst. 1 tr. zákoníku ve znění zákona č. 287/2018 Sb., v neprospěch obviněného J. B.

Napadené usnesení se zrušuje. Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Obvodnímu soudu pro Prahu 4 se přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Ministryně spravedlnosti dne 4. 7. 2019 pod č. j. MSP-37/2019-ODKA-SPZ/2 podala podle § 266 odst. 1 tr. ř. ve prospěch obviněného J. B. (dále jen obviněný) stížnost pro porušení zákona proti pravomocnému usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 13. 9. 2018, sp. zn. 37 PP 51/2018, kterým bylo vyhověno žádosti obviněného ze dne 17. 8. 2018 (č. l. 1) o podmíněné propuštění z výkonů trestů odnětí svobody, které mu byly postupně uloženy v trestních věcech vedených u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 3 T 44/2015 a u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn 2 T 120/2016, přičemž délku zkušební doby podmíněného propuštění stanovil Obvodní soud pro Prahu 4 s odkazem na ustanovení § 89 odst. 1 tr. zákoníku na 3 roky a 6 měsíců za současného vyslovení dohledu.

Ministryně spravedlnosti v podané stížnosti zrekapitulovala průběh řízení ve věcech vedených u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 3 T 44/2015 a u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 2 T 120/2016, zejména jakými trestnými činy byl obviněný uznán vinným a jaké mu byly uloženy tresty. Vytkla Obvodnímu soudu pro Prahu 4, že citovaným usnesením byl porušen zákon v neprospěch obviněného, když Obvodní soud pro Prahu 4 stanovil délku zkušební doby podmíněného propuštění v nepřípustné výměře. Poukázala na ustanovení § 89 odst. 1 tr. zákoníku ve znění účinném v době rozhodování a na skutečnost, že obviněný byl podmíněně propuštěn z výkonů trestů odnětí svobody uložených za trestné činy, které mají povahu přečinů podle § 14 odst. 2 tr. zákoníku, takže zkušební doba stanovená při podmíněném propuštění mohla činit podle § 89 odst. l tr. zákoníku ve znění účinném v době rozhodování Obvodního soudu pro Prahu 4 nejvýše tři roky.

V závěru podané stížnosti pro porušení zákona ministryně spravedlnosti navrhla, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil porušení zákona, ke kterému došlo v ustanovení § 89 odst. l tr. zákoníku v neprospěch obviněného, aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. zrušil napadené usnesení, a to včetně dalších rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazujících, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a aby dále postupoval podle § 270 odst. l tr. ř., tj. aby přikázal Obvodnímu soudu pro Prahu 4 věc znovu projednat a rozhodnout.

Z předložené spisového materiálu bylo zjištěno, že rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 16. 2. 2016, sp. zn. 3 T 44/2015 (viz č. l. 196), byl obviněný J. B. uznán vinným ze spáchání přečinu krádeže dle § 205 odst. 1 písm. a), b), odst. 2 tr. zákoníku ve spolupachatelství dle § 23 tr. zákoníku. Za uvedený přečin byl obviněný odsouzen podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku, § 62 odst. 1 tr. zákoníku a § 63 odst. 1 tr. zákoníku k souhrnnému trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin. Podle § 43 odst. 2 tr. zákoníku Obvodní soud pro Prahu 6 zrušil výrok o trestu z trestního příkazu Obvodního soudu pro Prahu 5, sp. zn. 3 T 121/2015 ze dne 14. 9. 2015, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo tímto zrušením, pozbyla podkladu. Dále soud obviněnému podle § 70 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku uložil trest propadnutí věci, plochého šroubováku Chrome-Vanadium. Současně rozhodl o nároku na náhradu škody. Citovaný rozsudek nabyl právní moci dne 8. 3. 2016. Trest obecně prospěšných prací uložený obviněnému tímto citovaným rozsudkem byl podle § 65 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku za použití § 340b odst. 1 tr. ř. přeměněn usnesením Obvodního soudu pro Prahu 6, ze dne 20. 7. 2017, sp. zn. 3 T 44/2015, na trest odnětí svobody ve výměře 300 dnů, když pro výkon trestu byl podle § 56 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku zařazen do věznice s dozorem. Citované usnesení nabylo právní moci dne 18. 10. 2017.

Dále bylo zjištěno, že rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 10. 4. 2017, sp. zn. 2 T 120/2016 (respektive rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 4. 10. 2017, sp. zn. 61 To 310/2017, jímž byl citovaný rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 v celém rozsahu zrušen), byl obviněný uznán vinným ze spáchání přečinů krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 3 tr. zákoníku, poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku a porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, 2 tr. zákoníku, všechny dílem samostatně a dílem ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku. Za uvedené přečiny byl odsouzen podle § 205 odst. 3 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou roků, přičemž pro výkon trestu byl podle § 56 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku zařazen do věznice s dozorem. Dále byl obviněnému uložen podle § 70 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku trest propadnutí věci, a to páčidla žluto-černé barvy zn. Stanley FatMax 90 cm, pákových nůžek červené barvy 450/18" zn. Disent, tesařského kladiva zn. GS 600g se žluto-černou rukojetí, štípacích nůžek zn. Knipex s červenou rukojetí, ručního plynového hořáku zn. CFH modro-černého, náhradní plynové náplně zn. CFH pro plynový hořák, sekery zn. Festa černo-oranžové barvy, ocelového sekáče plochý 20 cm, hasáku 0-20 mm, sady 5 kusů šroubováků s černo-zelenou rukojetí (3x plochý, 2x křížový), sady nástrčných bitů s rukojetí, sady imbusových klíčů, pracovní rukavice levé zn. Gebol, LED svítilny černé kovové, plochého šroubováku zn. Chrome-Vanadium, páčidla červené barvy, šroubováku s červenočernou rukojetí, nůžkového heveru stříbrné barvy, páčidla černé barvy, krumpáče a multifunkčních kleští stříbrné barvy.

Současně citovaný soud podle § 43 odst. 2 tr. zákoníku zrušil výroky o trestu z trestního příkazu Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 6. 10. 2015, sp. zn. 33 T 137/2015, z trestního příkazu Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 14. 9. 2015, sp. zn. 3 T 121/2015, a z trestního příkazu Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 22. 1. 2016, sp. zn. 6 T 104/2015, jakož i všechna další rozhodnutí na tyto výroky obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo tímto zrušením, pozbyla podkladu. Soud dále rozhodl o nárocích na náhradu škody.

Z usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 13. 9. 2018, sp. zn. 37 PP 51/2018, bylo zjištěno, že obviněný byl podle § 88 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku za použití § 331 odst. 1 tr. ř. podmíněně propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 16. 2. 2015 (správně 16. 2. 2016), sp. zn. 3 T 44/2015 v trvání 300 dnů a z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 10. 4. 2017, sp. zn. 2 T 120/2016 (správně rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 10. 2017, sp. zn. 61 To 310/2017), v trvání 2 roků. Podle § 89 odst. 1 tr. zákoníku mu byla stanovena zkušební doba podmíněného propuštění v trvání 3 roků a 6 měsíců za současného stanovení dohledu. Podle § 89 odst. 2 tr. zákoníku byla obviněnému uložena povinnost, aby podle svých sil uhradil škody způsobené trestnou činností. Citované rozhodnutí nabylo právní moci dne 13. 9. 2018.

Na podkladě zjištěných okolností shledal Nejvyšší soud, že podaná stížnost pro porušení zákona je důvodná. Pokud totiž Obvodní soudu pro Prahu 4 v řízení vedeném pod sp. zn. 37 PP 51/2018 usoudil, že jsou splněny předpoklady pro podmíněné propuštění obviněného z výkonu postupně uložených trestů odnětí svobody ze shora citovaných rozhodnutí, a rozhodl, že obviněný se podmíněně propouští, musel obviněnému stanovit zkušební dobu v souladu s ustanovením § 89 odst. l tr. zákoníku. Podle § 89 odst. l tr. zákoníku ve znění zákona č. 287/2018 Sb., (věta první) při podmíněném propuštění stanoví soud zkušební dobu u odsouzených za přečin až na tři roky a u odsouzených za zločin na jeden rok až sedm let s tím, že zkušební doba počíná podmíněným propuštěním odsouzeného na svobodu. Rozhodnutí o stanovení délky zkušební doby podmíněného propuštění tedy bylo závislé především na tom, za jaké trestné činy (ve smyslu rozlišení přečinů a zločinů) byly uloženy tresty odnětí svobody, z jejichž výkonu byl obviněný podmíněně propuštěn. Jak bylo zjištěno, obviněný byl ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6, sp. zn. 3 T 44/2015 uznán vinným přečinem krádeže dle § 205 odst. 1 písm. a), b), odst. 2 tr. zákoníku ve spolupachatelství dle § 23 trestního zákoníku a ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 (respektive Městského soudu v Praze ze dne 4. 10. 2017, sp. zn. 61 To 310/2017) přečiny krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 3 tr. zákoníku, poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku a porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, 2 tr. zákoníku, všechny dílem samostatně a dílem ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku.

Všechny shora uvedené trestné činy mají z hlediska ustanovení § 14 odst. 2 tr. zákoníku povahu přečinů. Z toho vyplývá, že při podmíněném propuštění z výkonu postupně uložených trestů odnětí svobody mohla být obviněnému stanovena zkušební doba podle § 89 odst. l tr. zákoníku nejvýše na tři roky. Jestliže Obvodní soud pro Prahu 4 stanovil zkušební dobu na 3 roky a 6 měsíců, tedy ve výměře, která není v dané věci přípustná, porušil v neprospěch obviněného zákon v uvedeném ustanovení.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud po přezkumu napadeného usnesení i předcházejícího řízení podle § 267 odst. 3 tr. ř. vyslovil podle § 268 odst. 2 tr. ř. porušení zákona, ke kterému došlo v neprospěch obviněného v ustanovení § 89 odst. l tr. zákoníku, zrušil napadené usnesení podle § 269 odst. 2 tr. ř., když zrušil také všechna další obsahově navazující, která tím ztratila podklad, pokud případně byla učiněna, a podle § 270 odst. 1 tr. ř. přikázal Obvodnímu soudu pro Prahu 4, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Obvodní soud pro Prahu 4 znovu rozhodne o žádosti obviněného o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Nejvyšší soud pokládá za nutné připomenout, že v novém řízení nemůže dojít ke změně rozhodnutí v neprospěch obviněného (§ 273 tr. ř.).

Pro úplnost Nejvyšší soud dodává, že pokud má ve věci znovu rozhodnout Obvodní soud pro Prahu 4, muselo být napadené usnesení zrušeno v celém rozsahu, ačkoliv vadný byl jen určitý výrok napadeného rozhodnutí (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. 1. 2013, sp. zn. 7 Tz 95/2012).


Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. 8. 2019


JUDr. Jiří Pácal
předseda senátuVypracovala:
JUDr. Marta Ondrušová