Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/29/2020
Senátní značka:29 NSCR 56/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:29.NSCR.56.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

KSPH 66 INS XY
29 NSČR 56/2019-A-330USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v insolvenční věci dlužníka J. H., narozeného XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 66 INS XY, o insolvenčním návrhu věřitele P. D., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Bc. Tomášem Hodysem, advokátem, se sídlem v Plzni, Lochotínská 1108/18, PSČ 301 00, o dovolání dlužníka, zastoupeného JUDr. Vladimírem Turkem, advokátem, se sídlem v Praze 3, Korunní 2206/127, PSČ 130 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. března 2019, č. j. KSPH 66 INS XY, 1 VSPH XY, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání, které posléze, podáním ze dne 24. dubna 2020, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení zastavil podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli (dlužníku), insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 4. 2020


JUDr. Jiří Zavázal
předseda senátu