Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/20/2016
Spisová značka:20 Cdo 882/2016
ECLI:ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.882.2016.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Žaloba vylučovací (excindační)
Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění od 01.01.2014
Kategorie rozhodnutí:D

20 Cdo 882/2016U S N E S E N ÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Kůrky v právní věci žalobkyně E. H., zastoupené Mgr. Lucií Stejskalovou, advokátkou se sídlem v Brně, Heršpická 813/5, proti žalované Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, Krajská pobočka pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno-venkov, se sídlem v Brně, Francouzská 40, identifikační číslo osoby 41197518, o vyloučení věci z exekuce, vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 29 C 77/2014, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 10. 2015, č. j. 13 Co 131/2015-65, takto:


Odůvodnění:


Krajský soud v Brně v záhlaví označeným rozhodnutím změnil výrok II. rozsudku Okresního soudu Brno-venkov ze dne 26. 3. 2015, č. j. 29 C 77/2014-46, a to tak, že žalovaná je povinna nahradit žalobkyni náklady řízení ve výši 12 160, 50 Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám její zástupkyně Mgr. Lucie Stejskalové (výrok I.), dále potvrdil výrok III., kterým soud prvního stupně uložil žalované povinnost zaplatit České republice na účet Okresního soudu Brno-venkov soudní poplatek ve výši 2 000 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku (výrok II.) a současně uložil žalované povinnost nahradit žalobkyni náklady odvolacího řízení ve výši 610 Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám její zástupkyně Mgr. Lucie Stejskalové (výrok III.).

Žalovaná podala dovolání do výroku II. usnesení odvolacího soudu. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014, dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti výroku usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč (§ 238 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy v souladu s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. dubna 2016


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu