Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/27/2018
Spisová značka:21 Cdo 3841/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:21.CDO.3841.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
03/13/2019
I.ÚS 890/19
JUDr. Tomáš Lichovník
-
-

21 Cdo 3841/2018-162


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Pavla Malého v právní věci žalobce B. H., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Tomášem Hrdličkou, advokátem se sídlem v Brně, Údolní č. 244/53, proti žalované AUTONOVA BRNO s. r.o., se sídlem v Brně, Masná č. 418/20, IČO 46960341, zastoupené JUDr. Daliborem Lorencem, advokátem se sídlem v Brně, Veselá č. 238/39, o zaplacení 144.508,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 49 C 239/2014, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 12. června 2018 č. j. 15 Co 275/2017-145, takto:


I. Dovolání žalované se odmítá.
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 9.550,-Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Tomáše Hrdličky, advokáta se sídlem v Brně, Údolní č. 244/53.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 12.6.2018 č.j. 15 Co 275/2017-145 podle ustanovení § 243c odst. 1 o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. [dovolatelka nesouhlasí se skutkovými zjištěními odvolacího soudu (že mezi účastníky nedošlo k rozvázání pracovního poměru dohodou ke dni 31.1.2014 a že žalobce byl připraven, schopen a ochoten v rozhodném období pracovat u žalované), zpochybňuje způsob, jakým odvolací soud hodnotil provedené důkazy a předestírá vlastní hodnocení důkazů], a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 11. 2018


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu