Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/18/2018
Spisová značka:30 Cdo 1192/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.1192.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

30 Cdo 1192/2018-262


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobce J. Ř., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Hanou Kordovou Marvanovou, advokátkou se sídlem v Praze 7, Nad Královskou oborou 41, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 251 018 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 21 C 138/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 9. 2017, č. j. 68 Co 316/2017-206, takto:


Odůvodnění:

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti v záhlaví uvedenému rozsudku odvolacího soudu podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť bylo dovolání vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 18. 12. 2018


JUDr. František Ištvánek
předseda senátu