Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/30/2020
Spisová značka:3 Tz 90/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:3.TZ.90.2019.1
Typ rozhodnutí:ROZSUDEK
Heslo:Vrácení věci
Dotčené předpisy:§ 268 odst. 2 předpisu č. 141/1961Sb.
§ 269 odst. 2 předpisu č. 141/1961269Sb.
§ 270 odst. 1 předpisu č. 141/1961Sb.
Kategorie rozhodnutí:D

3 Tz 90/2019


ČESKÁ REPUBLIKA


ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud projednal ve veřejném zasedání konaném dne 30. 1. 2020 v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Šabaty a soudců JUDr. Aleše Koláře a JUDr. Pavla Šilhaveckého stížnost pro porušení zákona, kterou podala ministryně spravedlnosti České republiky ve prospěch podezřelého A. L., nar. XY, občana Ruské federace, bytem XY, proti usnesením státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 ze dne 12. 1. 2018, č. j. 2 ZN 1298/2013-232, č. j. 2 ZN 1298/2013-237, č. j. 2 ZN 1298/2013-242, č. j. 2 ZN 1298/2013-252, č. j. 2 ZN 1298/2013-257, a č. j. 2 ZN 1298/2013-262, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. řádu rozhodl takto:

I.

Usneseními státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 ze dne 12. 1. 2018,

č. j. 2 ZN 1298/2013-232,
č. j. 2 ZN 1298/2013-237,
č. j. 2 ZN 1298/2013-242,
č. j. 2 ZN 1298/2013-252,
č. j. 2 ZN 1298/2013-257,
a č. j. 2 ZN 1298/2013-262,

byl porušen zákon v ustanoveních § 147 odst. 1 tr. řádu a § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu a v řízeních předcházejících v ustanoveních § 81a tr. řádu, § 80 odst. 1 tr. řádu a § 2 odst. 5, 6 tr. řádu, a to v neprospěch podezřelého A. L.

II.

Napadená usnesení se zrušují.

Současně se zrušují další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, zejména

č. j. OKFK-1172-265/TČ-2013-251301-3,
č. j. OKFK-1172-266/TČ-2013-251301-3,
č. j. OKFK-1172-267/TČ-2013-251301-3,
č. j. OKFK-1172-269/TČ-2013-251301-3,
č. j. OKFK-1172-270/TČ-2013-251301-3,
č. j. OKFK-1172-271/TČ-2013-251301-3,

č. j. NCOZ-2672-18/ČJ-2018-412401,
č. j. NCOZ-2672-17/ČJ- 2018-412401,
č. j. NCOZ-2672-16/ČJ- 2018-412401,
č. j. NCOZ-2672-19/ČJ- 2018-412401,
č. j. NCOZ-2672-15/ČJ- 2018-412401, ve znění opravného usnesení ze dne 24. 7. 2018, č. j. NCOZ-2672-41/ČJ-2018-412401,
č. j. NCOZ-2672-20/ČJ-2018-412401, ve znění opravného usnesení ze dne 24. 7. 2018, č. j. NCOZ-2672-40/ČJ-2018-412401,
III.

Podle 270 odst. 1 tr. řádu se přikazuje policejnímu orgánu Policie ČR, Národní centrála proti
organizovanému zločinu, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:


1. Ministryně spravedlnosti podala u Nejvyššího soudu dne 4. 11. 2019 stížnost pro porušení zákona ve prospěch podezřelého A. L., a to proti

1) usnesení státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 ze dne 12. 1. 2018, č. j. 2 ZN 1298/2013-232, jímž byla jako nedůvodná podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu zamítnuta stížnost A. L. podaná proti usnesení policejního orgánu Policie ČR, Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, ze dne 4. 2. 2016, č. j. OKFK-1172-265/TČ-2013-251301-3, kterým bylo podle § 81a tr. řádu rozhodnuto o vrácení finančních prostředků ve výši 986.946,27 Kč uložených na účtu č. XY vedeném u Československé obchodní banky, a. s., na jméno A. L. společnosti Federal Reserve Bank of Atlanta,

2) usnesení státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 ze dne 12. 1. 2018, č. j. 2 ZN 1298/2013-237, jímž byla jako nedůvodná podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu zamítnuta stížnost A. L. podaná proti usnesení policejního orgánu Policie ČR, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, č. j. OKFK-1172-266/TČ-2013-251301-3, ze dne 4. 2. 2016, jímž bylo podle § 81a tr. řádu rozhodnuto o vrácení finančních prostředků ve výši 44.051,07 Kč uložených na účtu č. XY vedeném u Equa banky, a. s., na jméno A. L. společnosti Federal Reserve Bank of Atlanta,

3) usnesení státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 ze dne 12. 1. 2018, č. j. 2 ZN 1298/2013-242, jímž byla jako nedůvodná podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu zamítnuta stížnost A. L. podaná proti usnesení policejního orgánu Policie ČR, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, č. j. OKFK-1172-267/TČ-2013-251301-3, ze dne 4. 2. 2016, kterým bylo podle § 81a tr. řádu rozhodnuto o vrácení finančních prostředků ve výši 36.678,66 Kč uložených na účtu č. XY vedeném u Fio banky, a. s., na jméno A. L. společnosti Federal Reserve Bank of Atlanta,

4) usnesení státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 ze dne 12. 1. 2018, č. j. 2 ZN 1298/2013-252, jímž byla jako nedůvodná podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu zamítnuta stížnost společnosti MELLAND COMPANY, s. r. o., se sídlem Praha 4 – Kunratice, Pod Haltýřem 1497/5, podaná proti usnesení policejního orgánu Policie ČR, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, č. j. OKFK-1172-269/TČ-2013-251301-3, ze dne 4. 2. 2016, kterým bylo podle § 81a tr. řádu rozhodnuto o vrácení finančních prostředků ve výši 75.181,36 USD, 1.889.397,31 Kč a 127.480,81 EUR uložených na účtu č. XY vedeném u Raiffeisenbank, a. s., pro společnost MELLAND COMPANY, s. r. o., bankovní společnosti Federal Reserve Bank of Atlanta,

5) usnesení státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 ze dne 12. 1. 2018, č. j. 2 ZN 1298/2013-257, jímž byla jako nedůvodná podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu zamítnuta stížnost společnosti SANDVEX CONSULTING, s. r. o., se sídlem Praha 1, Hybernská 1007/20, podaná proti usnesení policejního orgánu Policie ČR, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, č. j. OKFK-1172-270/TČ-2013-251301-3, ze dne 4. 2. 2016, jímž bylo podle § 81a tr. řádu rozhodnuto o vrácení finančních prostředků ve výši 700.005,74 USD, 5.319,94 Kč a 907,73 EUR uložených na účtu č. XY vedeném u Raiffeisenbank, a. s., pro společnost SANDVEX CONSULTING, s. r. o., společnosti Federal Reserve Bank of Atlanta,

6) usnesení státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 ze dne 12. 1. 2018, č. j. 2 ZN 1298/2013-262, jímž byla jako nedůvodná podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu zamítnuta stížnost společnosti SANDVEX CONSULTING, s. r. o., se sídlem Praha 1, Hybernská 1007/20, podaná proti usnesení policejního orgánu Policie ČR, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, č. j. OKFK-1172-271/TČ-2013-251301-3, ze dne 4. 2. 2016, kterým bylo podle § 81a tr. řádu rozhodnuto o vrácení finančních prostředků ve výši 78.072,97 Kč uložených na účtu č. XY vedeném u GE Money Bank, a. s., pro společnost SANDVEX CONSULTING, s. r. o., bankovní společnosti Federal Reserve Bank of Atlanta.

2. Ministryně svoji stížnost odůvodnila tím, že policejní orgán svými usneseními ze dne 4. 2. 2016, kterými rozhodl o vydání finančních prostředků společnosti Federal Reserve Bank of Atlanta, porušil v neprospěch obviněného A. L. ustanovení § 81a tr. řádu, § 80 odst. 1 tr. řádu, to vše v důsledku porušení § 2 odst. 5, 6 tr. řádu a nápravy nezákonného stavu nastoleného rozhodnutími policejního orgánu nebylo dosaženo ani v rámci stížnostního řízení vedeného u Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, které usneseními ze dne 12. 1. 2018, č. j. 2 ZN 1298/2013-232, 2 ZN 1298/2013-237, 2 ZN 1298/2013-242, 2 ZN 1298/2013-252, 2 ZN 1298/2013-257, 2 ZN 1298/2013-262, stížnosti A. L., společnosti SANDVEX CONSULTING, s. r. o. (nyní ORENBURG TRADING, s. r. o.) a společnosti MELLAND COMPANY, s. r. o., nesprávně zamítlo podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu jako nedůvodné, přestože napadená usnesení nemohla obstát. Státní zástupce tímto postupem proto porušil v neprospěch obviněného A. L. stanovení § 147 odst. 1 a § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu.

3. Ze spisového materiálu byly k posouzení uvedené stížnosti zjištěny následující skutečnosti.

4. V rámci trestního řízení vedeného pro podezření ze spáchání zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 4 písm. a), b) tr. zákoníku rozhodl policejní orgán Policie ČR, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, usnesením ze dne 27. 3. 2013, č. j.OKFK-1172-9/TČ-2013-251301-3, podle § 79a odst. 1 tr. řádu o zajištění finančních prostředků ve výši 986.946,27 Kč uložených na účtu č. XY vedeném u Československé obchodní banky, a. s., na jméno A. L. Usnesením policejního orgánu Policie ČR, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality ze dne 4. 2. 2016, č. j. OKFK-1172-265/TČ-2013-251301-3, bylo podle § 81a tr. řádu rozhodnuto o vrácení finančních prostředků ve výši 986.946,27 Kč uložených na účtu č. XY vedeného u Československé obchodní banky, a. s., na jméno A. L. společnosti Federal Reserve Bank of Atlanta. Policejní orgán v odůvodnění usnesení poukázal na řízení vedené před Oblastním soudem USA pro severní oblast Georgie – oddělení Atlanta pod číslem 1:13-cv-01104 o žalobě podané Komisí pro cenné papíry a burzu USA proti společnosti INTER REEF LTD., dba PROFITABLE SUNRISE (žalovaný) a společnostem MELAND COMPANY, s. r. o., COLOR SHOCK, s. r. o., SOLUTIONS COMPANY, s. r. o., a FORTUNA-K, s. r. o. (další žalovaní) pro podvodné jednání spáchané obchodováním s cennými papíry, kdy finanční prostředky vylákané od investorů byly poukazovány mimo jiné i na bankovní účty vedené v České republice. Podle příkazu soudce U.S. District Court for the Northern District of Georgia – Atlanta Division ze dne 15. 7. 2015, sp. zn. 1:12-cv-1104-TWT, mají být peněžní prostředky zajištěné na účtech soustředěny na bankovním účtu soudu vedeném u Federal Reserve Bank of Atlanta, odkud budou následně vráceny osobám, na nichž byly podvodně vylákány. Proti tomuto usnesení policejního orgánu podal A. L. stížnost, kterou státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 usnesením ze dne 12. 1. 2018, č. j. 2 ZN 1298/2013-232, zamítl podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu jako nedůvodnou. V návaznosti na výše uvedená rozhodnutí bylo ve věci se souhlasem státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 následně vydáno další rozhodnutí, a to usnesení policejního orgánu Policie ČR, Národní centrály proti organizovanému zločinu ze dne 2. 5. 2018, č. j. NCOZ-2672-18/ČJ-2018-412401, jímž bylo podle § 79f tr. řádu zrušeno zajištění finančních prostředků ve výši 986.946,27 Kč uložených na účtu č. XY vedeného u Československé obchodní banky, a. s., na jméno A. L.. Proti tomuto usnesení podal A. L. stížnost, kterou Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 29. 6. 2018, sp. zn. 43 Nt 2850/2018, jako nedůvodnou podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu zamítl.

5. Dále rozhodl policejní orgán Policie ČR, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, ve stejném řízením (a se stejným odůvodněním) usnesením ze dne 12. 4. 2013, č. j. OKFK-1172-68/TČ-2013-251301-3, podle § 79a odst. 1 tr. řádu o zajištění finančních prostředků ve výši 44.051,07 Kč uložených na účtu č. XY vedeném u Equa banky, a. s., na jméno A. L. Usnesením policejního orgánu Policie ČR, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, ze dne 4. 2. 2016, č. j. OKFK-1172-266/TČ-2013-251301-3, bylo podle § 81a tr. řádu rozhodnuto o vrácení finančních prostředků ve výši 44.051,44 Kč uložených na účtu č. XY vedeném u Equa banky, a. s., na jméno A. L. společnosti Federal Reserve Bank of Atlanta. Proti tomuto usnesení policejního orgánu podal A. L. stížnost, kterou státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 usnesením ze dne 12. 1. 2018, č. j. 2 ZN 1298/2013-237, zamítl podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu jako nedůvodnou. V návaznosti na výše uvedená rozhodnutí bylo ve věci se souhlasem státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 následně vydáno další rozhodnutí, a to usnesení policejního orgánu Policie ČR, Národní centrály proti organizovanému zločinu, ze dne 2. 5. 2018, č. j. NCOZ-2672-17/ČJ-2018-412401, jímž bylo podle § 79f tr. ř. zrušeno zajištění finančních prostředků ve výši 44.051,07 Kč uložených na účtu č. XY vedeném u Equa banky, a. s., na jméno A. L.. Proti tomuto usnesení podal A. L. stížnost, kterou Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 29. 6. 2018, sp. zn. 43 Nt 2850/2018, zamítl podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu jako nedůvodnou.

6. Dále rozhodl policejní orgán Policie ČR, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, ve stejném řízením (a se stejným odůvodněním) usnesením ze dne 12. 4. 2013, č. j. OKFK-1172-67/TČ-2013-251301-3, podle § 79a odst. 1 tr. řádu o zajištění finančních prostředků ve výši 36.678,66 Kč uložených na účtu č. XY vedeném u Fio banky, a. s., na jméno A. L.. Usnesením policejního orgánu Policie ČR, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, ze dne 4. 2. 2016, č. j. OKFK-1172-267/TČ-2013-251301-3, bylo podle § 81a tr. řádu rozhodnuto o vrácení finančních prostředků ve výši 36.678,66 Kč uložených na účtu č. XY vedeného u Fio banky, a. s., na jméno A. L. společnosti Federal Reserve Bank of Atlanta. Proti tomuto usnesení policejního orgánu podal A. L. stížnost, kterou státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 usnesením ze dne 12. 1. 2018, č. j. 2 ZN 1298/2013-242, zamítl jako nedůvodnou podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu. V návaznosti na výše uvedená rozhodnutí bylo ve věci se souhlasem státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 následně vydáno další rozhodnutí, a to usnesení policejního orgánu Policie ČR, Národní centrály proti organizovanému zločinu, ze dne 2. 5. 2018, č. j. NCOZ-2672-16/ČJ-2018-412401, jímž bylo podle § 79f tr. ř. zrušeno zajištění finančních prostředků ve výši 36.678,66 Kč uložených na účtu č. XY vedeného u Fio banky, a. s., na jméno A. L.. Proti tomuto usnesení podal A. L. stížnost, kterou Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 29. 6. 2018, sp. zn. 43 Nt 2850/2018, zamítl podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu jako nedůvodnou.

7. Dále rozhodl policejní orgán Policie ČR, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, ve stejném řízením (a se stejným odůvodněním) usnesením ze dne 27. 3. 2013, č. j. OKFK-1172-11/TČ-2013-251301-3, ve znění opravného usnesení z téhož dne č. j. OKFK-1172-17/TČ-2013-251301-3, podle § 79a odst. 1 tr. řádu o zajištění finančních prostředků ve výši 75.181,36 USD, 1.889.397,31 Kč a 127.480,81 EUR uložených na účtu č. XY vedeném u Raiffeisenbank, a. s., pro společnost MELLAND COMPANY, s. r. o. Usnesením policejního orgánu Policie ČR, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality ze dne 4. 2. 2016, č. j. OKFK-1172-269/TČ-2013-251301-3, bylo podle § 81a tr. řádu rozhodnuto o vrácení finančních prostředků ve výši 75.181,36 USD, 1.889.397,31 Kč a 127.480,81 EUR uložených na účtu č. XY vedeném u Raiffeisenbank, a. s., pro společnost MELLAND COMPANY, s. r. o., bankovní společnosti Federal Reserve Bank of Atlanta. Proti tomuto usnesení policejního orgánu podala společnost MELLAND COMPANY, s. r. o., stížnost, kterou státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 usnesením ze dne 12.1.2018, č. j. 2 ZN 1298/2013-252, zamítl jako nedůvodnou podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu. V návaznosti na výše uvedená rozhodnutí bylo ve věci se souhlasem státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 následně vydáno další rozhodnutí, a to usnesení policejního orgánu Policie ČR, Národní centrály proti organizovanému zločinu ze dne 2. 5. 2018, č. j. NCOZ-2672-19/ČJ-2018-412401, jímž bylo podle § 79f tr. řádu zrušeno zajištění finančních prostředků ve výši 75.181,36 USD, 1.889.397,31 Kč a 127.480,81 EUR uložených na účtu č. XY vedeném u Raiffeisenbank, a. s., pro společnost MELLAND COMPANY, s. r. o.

8. Dále rozhodl policejní orgán Policie ČR, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, ve stejném řízením (a se stejným odůvodněním) usnesením ze dne 27. 3. 2013, č.,j. OKFK-1172-12/TČ-2013-251301-3, ve znění opravného usnesení z téhož dne č. j. OKFK-1172-19/TČ-2013-251301-3, podle § 79a odst. 1 tr. řádu o zajištění finančních prostředků ve výši 700.005,74 USD, 5.319,94 Kč a 907,73 EUR uložených na účtu č. XY vedeném u Raiffeisenbank, a. s., pro společnost SANDVEX CONSULTING, s. r. o. Usnesením policejního orgánu Policie ČR, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, ze dne 4. 2. 2016, č. j. OKFK-1172-270/TČ-2013-251301-3, bylo podle § 81a tr. řádu rozhodnuto o vrácení finančních prostředků ve výši 700.005,74 USD, 5.319,94 Kč a 907,73 EUR uložených na účtu č. XY vedeném u Raiffeisenbank, a. s., pro společnost SANDVEX CONSULTING, s. r. o., bankovní společnosti Federal Reserve Bank of Atlanta. Proti tomuto usnesení policejního orgánu podala společnost SANDVEX CONSULTING, s. r. o., nyní ORENBURG TRADING, s. r. o., stížnost, kterou státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 usnesením ze dne 12. 1. 2018, č. j. 2 ZN 1298/2013-257, zamítl jako nedůvodnou podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu. V návaznosti na výše uvedená rozhodnutí bylo ve věci následně se souhlasem státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 vydáno další obsahově navazující rozhodnutí, a to usnesení policejního orgánu Policie ČR, Národní centrály proti organizovanému zločinu ze dne 2. 5. 2018, č. j. NCOZ-2672-15/ČJ-2018-412401, ve znění opravného usnesení ze dne 24. 7. 2018, č. j. NCOZ-2672-41/ČJ-2018-412401, jímž bylo podle § 79f tr. řádu zrušeno zajištění finančních prostředků ve výši 700.005,74 USD, 5.319,94 Kč a 907,73 EUR uložených na účtu č. XY vedeném u Raiffeisenbank, a. s., pro společnost SANDVEX CONSULTING, s. r. o. Proti tomuto usnesení podala společnost ORENBURG TRADING, s. r. o., dříve SANDVEX CONSULTING, s. r. o., stížnost, kterou Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 4. 9. 2018, sp. zn. 43 Nt 2880/2018, zamítl podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu jako nedůvodnou.
9. Dále rozhodl policejní orgán Policie ČR, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, ve stejném řízením (a se stejným odůvodněním) usnesením ze dne 12. 4. 2013, č. j. OKFK-1172-65/TČ-2013-251301-3, podle § 79a odst. 1 tr. řádu o zajištění finančních prostředků ve výši 78.072,97 Kč uložených na účtu č. XY vedeném u GE Money Bank, a. s., pro společnost SANDVEX CONSULTING, s. r. o. Usnesením policejního orgánu Policie ČR, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality ze dne 4. 2. 2016, č. j. OKFK-1172-271/TČ-2013-251301-3, bylo podle § 81a tr. řádu rozhodnuto o vrácení finančních prostředků ve výši 78.072,97 Kč uložených na účtu č. XY vedeném u GE Money Bank, a. s., pro společnost SANDVEX CONSULTING, s. r. o., bankovní společnosti Federal Reserve Bank of Atlanta. Proti tomuto usnesení policejního orgánu podala společnost SANDVEX CONSULTING, s. r. o., nyní ORENBURG TRADING, s. r. o., stížnost, kterou státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 usnesením ze dne 12. 1. 2018, č. j. 2 ZN 1298/2013-262, zamítl jako nedůvodnou podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu. V návaznosti na výše uvedená rozhodnutí bylo ve věci následně se souhlasem státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 vydáno další obsahově navazující rozhodnutí, a to usnesení policejního orgánu Policie ČR, Národní centrály proti organizovanému zločinu, ze dne 2. 5. 2018, č. j. NCOZ-2672-20/ČJ-2018-412401, ve znění opravného usnesení ze dne 24. 7. 2018, č. j. NCOZ-2672-40/ČJ-2018-412401, jímž bylo podle § 79f tr. řádu zrušeno zajištění finančních prostředků ve výši 78.072,97 uložených na účtu č. XY vedeném u GE Money Bank, a. s., pro společnost SANDVEX CONSULTING, s. r. o. Proti tomuto usnesení podala společnost ORENBURG TRADING, s. r. o., dříve SANDVEX CONSULTING, s. r. o., stížnost, kterou Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 4. 9. 2018, sp. zn. 43 Nt 2880/2018, zamítl podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu jako nedůvodnou.

10. Obhájkyně obviněného se ztotožnila s návrhem ministryně spravedlnosti a dodala, že podezřelý nebyl na území Spojených států amerických uznán vinným pro žádnou trestnou činnost a nebyl ani zavázán k náhradě žádné škody.

11. Intervenující státní zástupce se také ztotožnil s obsahem přednesené stížnosti pro porušení zákona a jejími důvody a navrhl, aby Nejvyšší soud této stížnosti v ní uvedeným způsobem vyhověl.

12. Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. řádu citovaná usnesení i předcházející řízení a shledal, že zákon byl porušen.

13. Z § 80 odst. 1 tr. řádu vyplývá, že při rozhodování o věcech vydaných či odňatých podle § 78 a § 79 tr. řádu, kterých k dalšímu řízení již není třeba a nepřichází v úvahu jejich propadnutí či zabrání, existují tři alternativy, které se navzájem vylučují. Pokud nikdo jiný neuplatní právo na vydanou či odňatou věc, vrátí se zásadně tomu, kdo ji vydal nebo komu byla odňata. Podle druhé alternativy může být věc vydána jiné osobě, než která věc vydala nebo jí byla odňata, pokud tato osoba uplatnila na věc právo, o němž není pochyb a nesvědčí-li takové právo tomu, kdo věc vydal nebo komu byla odňata. Tyto podmínky jsou kumulativní. Třetí alternativa přichází v úvahu, pokud věc nelze vrátit tomu, kdo ji vydal nebo komu byla odňata, avšak zároveň ji nelze vydat ani jiné osobě, která na ni uplatnila právo, neboť u obou těchto osob existují pochybnosti o jejich právu na věc; v takovém případě se věc uloží do úschovy a osoby, které si na ni činí nárok, se upozorní, aby jej uplatnily v řízení ve věcech občanskoprávních. Podle druhé či třetí alternativy výše popsané tak lze postupovat jen za předpokladu, že na věc uplatnila právo osoba odlišná od té, která věc podle § 78 tr. řádu vydala či jí byla podle § 79 tr. řádu odňata. Pokud žádná další osoba na věc právo neuplatnila, postup podle druhé či třetí alternativy nepřichází v úvahu.

14. V předmětné trestní věci nebylo bezpečně prokázáno, že před vydáním usnesení policejního orgánu Policie ČR, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, ze dne 4. 2. 2016, č. j. OKFK-1172-265/TČ-2013-251301-3, OKFK-1172-266/TČ-2013-251301-3, OKFK-1172-267/TČ-2013-251301-3, OKFK-1172-269/TČ-2013-251301-3, OKFK-1172-270/TČ-2013-251301-3, OKFK-1172-271/TČ-2013-251301-3, jimiž bylo podle § 81a tr. řádu rozhodnuto o vydání finančních prostředků na účet Federal Reserve Bank of Atlanta, uplatnila na zajištěné finanční prostředky právo jiná osoba. Tím spíše pak nebylo prokázáno vlastnické právo konkrétních osob, na nichž měly být finanční prostředky podvodně vylákány. Ze spisového materiálu je zřejmé, že cestou mezinárodní policejní spolupráce bylo operativně pátracími prostředky zjištěno, že na bankovních účtech zajištěné prostředky jsou možným výnosem z trestné činnosti spáchané zejména na území Spojených států amerických. Takto získané poznatky doplněné o informace plynoucí z trestního oznámení podaného Finančním a analytickým útvarem Ministerstva financí ČR tvořily dostatečný základ pro vydání rozhodnutí o zajištění finančních prostředků na účtu, avšak nemohou být podkladem pro rozhodnutí o tom, jakým způsobem má být se zajištěnými prostředky dále nakládáno. Podkladem pro takové rozhodnutí mohou být jen poznatky získané cestou mezinárodní justiční spolupráce, která však dosud nebyla mezi justičními orgány Spojených států amerických a justičními orgány České republiky navázána. Toliko policejním orgánem operativní cestou získané poznatky o probíhajícím cizozemském řízení o zdrojové trestné činnosti, včetně poznatku o vydání příkazu soudce U.S. District Court for the Northern District of Georgia – Atlanta Division ze dne 15. 7. 2015, sp. zn. 1:12-cv-1104-TWT, o soustředění zajištěných finančních prostředků na bankovním účtu soudu, nelze považovat za uplatnění práva jiného na zajištěné finanční prostředky ve smyslu ust. § 80 odst. 1 věta druhá tr. řádu. Rozhodnutí o dalším nakládání s finančními prostředky zajištěnými na bankovním účtu je tudíž přinejmenším předčasné a vychází z nedostatečně objasněného skutkového stavu věci.

15. Za daného stavu věci nebyly splněny zákonem předpokládané podmínky pro vydání zajištěných prostředků na bankovní účet cizozemského soudu, tedy pro postup podle druhé alternativy ust. § 80 odst. 1 tr. řádu, jehož přiměřené užití předpokládá ust. § 81a tr. řádu. Vedle toho jsou výroky usnesení zatíženy i vadou spočívající v nesprávném tvrzení, že je rozhodováno o vrácení finančních prostředků zajištěných na účtu, tedy podle první alternativy
ust. § 80 odst. 1 tr. řádu, ačkoli fakticky bylo rozhodováno o jejich vydání subjektu odlišnému
od majitele účtu podle druhé alternativy tohoto ustanovení. Policejní orgán proto svými usneseními ze dne 4. 2. 2016, kterými rozhodl o vydání finančních prostředků společnosti Federal Reserve Bank of Atlanta, porušil v neprospěch obviněného A. L. zákon v ustanoveních § 81a tr. řádu, § 80 odst. 1 tr. řádu, to vše v důsledku porušení § 2 odst. 5, 6 tr. řádu.

16. Nápravy nezákonného stavu nastoleného rozhodnutími policejního orgánu nebylo dosaženo ani v rámci stížnostního řízení vedeného u Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, které usneseními ze dne 12. 1. 2018, č. j. 2 ZN 1298/2013-232, 2 ZN 1298/2013-237, 2 ZN 1298/2013-242, 2 ZN 1298/2013-252, 2 ZN 1298/2013-257, 2 ZN 1298/2013-262, stížnosti A. L., společnosti SANDVEX CONSULTING, s. r. o. (nyní ORENBURG TRADING, s. r. o.) a společnosti MELLAND COMPANY, s. r. o., nesprávně zamítlo podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu jako nedůvodné, přestože napadená usnesení nemohla obstát. Citovaná usnesení nemohla obstát s ohledem na to, že státní zástupce řádně nepřezkoumal z pohledu ustanovení § 81a tr. řádu, § 80 odst. 1 tr. řádu a § 2 odst. 5, 6 tr. řádu správnost napadených usnesení a řízení jím předcházející a důvodně podané stížnosti jako nedůvodné zamítl. Tímto postupem pak porušil v neprospěch obviněného A. L. stanovení § 147 odst. 1 a § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu.

17. V návaznosti na výše uvedená nezákonná rozhodnutí byla ve věci se souhlasem státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 následně vydána další rozhodnutí policejního orgánu, jimiž podle § 79f tr. řádu došlo ke zrušení zajištění finančních prostředků. Proti usnesením policejního orgánu č. j. NCOZ-2672-18/ČJ-2018-412401, č. j. NCOZ-2672-17/ČJ- 2018-412401, č. j. NCOZ-2672-16/ČJ- 2018-412401, č. j. NCOZ-2672-15/ČJ-2018-412401, ve znění opravného usnesení ze dne 24. 7. 2018, č. j. NCOZ-2672-41/ČJ-2018-412401, č. j. NCOZ-2672-20/ČJ-2018-412401, ve znění opravného usnesení ze dne 24. 7. 2018, č. j. NCOZ-2672-40/ČJ-2018-412401, byly následně podány stížnosti.

18. Přestože se nejednalo o stížnosti proti některému z rozhodnutí policejního orgánu taxativně uvedenému v ust. § 146a odst. 2 tr. řádu, byly tyto stížnosti státním zástupcem Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 chybně s odkazem na § 146a odst. 2 tr. řádu předloženy k rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 1, ačkoli měly být správně postupem podle § 146 odst. 2 písm. a) tr. řádu předloženy Městskému státnímu zastupitelství v Praze jako nadřízenému státnímu zastupitelství věcně a místně příslušnému k rozhodnutí o stížnosti. Pokud potom o podaných stížnostech rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1, rozhodl jako věcně nepříslušný orgán a zatížil tak trestní řízení další vadou.

19. Všechna shora popsaná pochybení vedla k porušení zákona v neprospěch A. L., který měl v dané věci postavení podezřelého [ze spáchání zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 4 písm. a), b) tr. zákoníku], a který měl dispoziční oprávnění k bankovním účtům společnosti SANDVEX CONSULTING, s. r. o. (nyní ORENBURG TRADING, s. r. o.) a společnosti MELLAND COMPANY, s. r. o., na nichž se nacházely finanční prostředky, které policejní orgán vydal společnosti Federal Reserve Bank of Atlanta.

20. Ze všech těchto důvodů proto Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. řádu vyslovil, že usneseními státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 ze dne 12. 1. 2018, č. j. 2 ZN 1298/2013-232, č. j. 2 ZN 1298/2013-237, č. j. 2 ZN 1298/2013-242, č. j. 2 ZN 1298/2013-252, č. j. 2 ZN 1298/2013-257, a č. j. 2 ZN 1298/2013-262, byl porušen zákon v ustanoveních § 147 odst. 1 tr. řádu a § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu a v řízeních předcházejících v ustanoveních § 81a tr. řádu, § 80 odst. 1 tr. řádu a § 2 odst. 5, 6 tr. řádu, a to v neprospěch podezřelého A. L. (bod I. výroku rozsudku).

21. Dále pak podle § 269 odst. 2 tr. řádu tato usnesení zrušil, a to při současném zrušení dalších rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Takto jde zejména o usnesení policejního orgánu Policie ČR, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, ze dne 4. 2. 2016, č. j. OKFK-1172-265/TČ-2013-251301-3, č. j. OKFK-1172-266/TČ-2013-251301-3, č. j. OKFK-1172-267/TČ-2013-251301-3, č. j. OKFK-1172-269/TČ-2013-251301-3, č. j. OKFK-1172-270/TČ-2013-251301-3, č. j. OKFK-1172-271/TČ-2013-251301-3, usnesení policejního orgánu Policie ČR, Národní centrály proti organizovanému zločinu, ze dne 2. 5. 2018, č. j. NCOZ-2672-18/ČJ-2018-412401, č. j. NCOZ-2672-17/ČJ-2018-412401, č. j. NCOZ-2672-16/ČJ-2018-412401, č. j. NCOZ-2672-19/ČJ-2018-412401, č. j. NCOZ-2672-15/ČJ-2018-412401, ve znění opravného usnesení ze dne 24. 7. 2018, č. j. NCOZ-2672-41/ČJ-2018-412401, č. j. NCOZ-2672-20/ČJ-2018-412401, ve znění opravného usnesení ze dne 24. 7. 2018, č. j. NCOZ-2672-40/ČJ-2018-412401 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 29. 6. 2018, sp. zn. 43 Nt 2850/2018, a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 29. 6. 2018, sp. zn. 43 Nt 2850/2018 (bod II. výroku rozsudku).

22. Podle § 270 odst. 1 tr. řádu pak bylo příslušnému policejnímu orgánu, tedy Policie ČR, Národní centrála proti organizovanému zločinu, přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl (bod III. výroku rozsudku).


Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. 1. 2020JUDr. Petr Šabata
předseda senátuZpracoval:
JUDr. Aleš Kolář