Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/04/2019
Spisová značka:20 Cdo 1819/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.1819.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:D

20 Cdo 1819/2019-122


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněných a) J. V., narozeného XY, bytem XY, a b) P. V., narozené XY, bytem XY, proti povinnému P. Z., narozenému XY, bytem XY, za účasti bývalé manželky povinného I. Z., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Lukášem Hajžinem, advokátem se sídlem v České Lípě, Vachkova 3083, pro 39 700 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 9 EXE 4815/2013, o dovolání bývalé manželky povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 25. 1. 2019, č. j. 83 Co 200/2018-97, takto:

Dovolání se odmítá.

Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 17. 7. 2018, č. j. 9 EXE 4815/2013-83, kterým Okresní soud v České Lípě zamítl návrh povinného a jeho bývalé manželky I. Z. na zastavení exekuce a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadla bývalá manželka povinného dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 2. 2019, dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání není přípustné, neboť v době vydání rozhodnutí odvolacího soudu bylo předmětem exekučního řízení peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.].

Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. 6. 2019


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu