Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/21/2018
Spisová značka:11 Tcu 64/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:11.TCU.64.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Právní styk s cizinou
Dotčené předpisy:§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.
Kategorie rozhodnutí:D

11 Tcu 64/2018-30


USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 21. 11. 2018 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky P. Š., nar. XY, rozsudkem Obvodového soudu Zittau, Spolková republika Německo, ze dne 4. 4. 2012, sp. zn. 3 Ds 210 Js 361/12, ve spojení s rozsudkem Zemského soudu Görlitz, Spolková republika Německo, ze dne 26. 7. 2012, sp. zn. 5a Ns 210 Js 361/12, a ve spojení s usnesením Obvodového soudu Zittau ze dne 14. 2. 2013, sp. zn. 3 Ds 210 Js 361/12, a to při zahrnutí trestu z rozsudku Obvodového soudu Löbau, Spolková republika Německo, ze dne 9. 2. 2012, sp. zn. 3a Ds 420 Js 10393/11, a z rozsudku Obvodového soudu Bautzen, Spolková republika Německo, ze dne 13. 10. 2011, sp. zn. 41 Ds 110 Js 11367/11, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem Obvodového soudu Zittau, Spolková republika Německo, ze dne 4. 4. 2012, sp. zn. 3 Ds 210 Js 361/12, který nabyl právní moci dne 3. 8. 2012, ve spojení s rozsudkem Zemského soudu Görlitz, Spolková republika Německo, ze dne 26. 7. 2012, sp. zn. 5a Ns 210 Js 361/12, a ve spojení s usnesením Obvodového soudu Zittau ze dne 14. 2. 2013, sp. zn. 3 Ds 210 Js 361/12, byl P. Š. uznán vinným trestnými činy poškození cizí věci, těžké podnapilosti a krádeže podle německého trestního zákona, a odsouzen k nepodmíněnému souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 1 (jednoho) roku a 2 (dvou) měsíců, a to při zahrnutí trestu z rozsudku Obvodového soudu Löbau, Spolková republika Německo, ze dne 9. 2. 2012, sp. zn. 3a Ds 420 Js 10393/11, který nabyl právní moci téhož dne, v trvání 1 (jednoho) roku, a trestu z rozsudku Obvodového soudu Bautzen, Spolková republika Německo, ze dne 13. 10. 2011, sp. zn. 41 Ds 110 Js 11367/11, který nabyl právní moci téhož dne, v trvání 3 (tří) měsíců, podmíněně odloženého na zkušební dobu 2 (dvou roků).

Podle skutkových zjištění Obvodového soudu Zittau, Spolková republika Německo, ze dne 4. 4. 2012, sp. zn. 3 Ds 210 Js 361/12, se odsouzený P. Š. dopustil trestné činnosti popsané v bodech 1) – 5) rozsudku v podstatě tím, že:

1) dne 19. 7. 2011 v blíže nezjištěné době před 21.20 hod., konzumoval alkohol a omamné látky blíže nezjištěného druhu a množství obsahující amfetamin a metamfetamin, aby tak dosáhl opojení. Poté, nejprve kolem 21:20 hod. u sila v H., v blízkosti spojovací silnice (S 137), mezi H. a G. házel na stavební stroje firmy „BauCom“ Bautzen GmbH velké kameny, na kterých tak způsobil škodu 2.449,83 euro. Poté v ulici B. hodil na přijíždějící osobní vozidlo Mazda, řízené S. E., který jel rychlostí asi 40 km/hod., asi 2 kg vážící kámen. Protože jej řidič spatřil, snížil rychlost asi na 20 km/hod., v důsledku čehož kámen zasáhl pouze kryt motoru auta asi 10 až 20 cm pod sklem na straně spolujezdce, a na osobním vozidle Mazda tak způsobil škodu ve výši 1.309,17 euro. Kámen netrefil čelní sklo a neprorazil je pouze proto, že řidič stačil přibrzdit, neboť jinak by pravděpodobně prorazil čelní sklo na straně spolujezdce, kde sice nikdo neseděl, nelze však vyloučit poranění řidiče. Následně byl odsouzený, nacházející se pod silným vlivem alkoholu tak, že nebyl schopen vstát, poškozeným zneškodněn. Protože koncentrace alkoholu v jeho krvi v okamžiku spáchání trestného činu činila maximálně cca 2,95 promile, přičemž dne 20. 7. 2011 v 00:05 hod. bylo v jeho krvi zjištěno 37,7 ng/ml amfetaminu a 203,3 ng/ml metamfetaminu, nelze v důsledku vlivu alkoholu a omamných látek u něj vyloučit vymizení rozpoznávacích resp. ovládacích schopností,

2) a 3)
dne 3. 1. 2011 od 5:35 hod. do 7:50 hod. v městské části Z. na blíže nezjištěných místech, pravděpodobně v blízkosti nádraží odcizil horské kolo tmavěmodrostříbrné barvy FIN, a dámské kolo zelené barvy FIN, v úmyslu si tyto ponechat, resp. je převézt do České republiky a tam je se ziskem prodat,

4) dne 17. 10. 2011 kolem 17:00 hod. odcizil v prodejně Kaufland Z., Ch.-K.-S. v Z., 2 lahve Jim Beam po 1,51, 9 lahví Jim Beam po 0,7 l a 5 lahví Ballantines whisky v hodnotě asi 230 euro, v úmyslu si zboží bez zaplacení ponechat,

5) dne 24. 11. 2011 kolem 11.50 hod. odcizil v obchodních prostorách prodejny se stavebninami Toom, H. M. v Z., 6 lahví Jack Daniels a 4 lahve Jim Beam burbon v hodnotě 168,90 euro, v úmyslu si zboží bez zaplacení ponechat,

když v případech 4) a 5) jednal v úmyslu zajistit si krádežemi a následným prodejem odcizeného zboží nikoli jen přechodný zdroj příjmů.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený P. Š. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestných činů i podle příslušných právních předpisů České republiky.

Pokud jde o odsouzení rozsudkem Obvodového soudu Zittau, Spolková republika Německo, ze dne 4. 4. 2012, sp. zn. 3 Ds 210 Js 361/12, ve spojení s rozsudkem Zemského soudu Görlitz, Spolková republika Německo, ze dne 26. 7. 2012, sp. zn. 5a Ns 210 Js 361/12, týká se skutků, které podle příslušných právních předpisů České republiky vykazují znaky trestných činů poškození cizí věci podle § 228 tr. zákoníku, opilství podle § 360 tr. zákoníku a krádeže podle § 205 tr. zákoníku.

Podmínka oboustranné trestnosti je pak splněna i ohledně odsouzení z rozsudku Obvodového soudu Löbau, Spolková republika Německo, ze dne 9. 2. 2012, sp. zn. 3a Ds 420 Js 10393/11, pro trestný čin krádeže v pěti případech, jenž vykazuje znaky trestného činu krádeže podle § 205 tr. zákoníku podle právních předpisů České republiky, a kterého se odsouzený v období od 6. 6. 2011 do 21. 7. 2011 v různých nákupních centrech v Z. a L. dopustil tím, že:

1) dne 6. 6. 2011 kolem 15.30 hod. ve filiálce Kaufland Z., Ch.-K.-S. v Z., odcizil 5 lahví whisky v hodnotě 68,45 euro,

2) dne 16. 6. 2011 kolem 11.30 hod. ve filiálce Kaufland Z., Ch.-K.-S. v Z., odcizil 7 lahví whisky v hodnotě 105,43 euro,

3) dne 6. 7. 2011 kolem 21,00 hod. ve filiálce Kaufland Z., Ä., W.-S. v Z., odcizil 4 lahve whisky v hodnotě 80 euro,

4) dne 15. 7. 2011 asi ve 20.15 hod. ve filiálce Toom Z., H.-S. v Z., odcizil 1 kalhoty v hodnotě 9,99 euro,

5) dne 21. 7. 2011 kolem 15,15 hod. ve filiálce EDEKA, L., S.-S., odcizil 8 krabiček cigaret v hodnotě 16 euro.

když v případech 1) až 3) jednal v úmyslu zajistit si následným prodejem odcizeného zboží nikoli jen přechodný zdroj příjmů.

Shodný závěr lze učinit i ohledně trestného činu krádeže, jímž byl P. Š. uznán vinným rozsudkem Obvodového soudu Bautzen, Spolková republika Německo, ze dne 13. 10. 2011, sp. zn. 41 Ds 110 Js 11367/11, jenž rovněž vykazuje znaky trestného činu krádeže podle § 205 tr. zákoníku podle právních předpisů České republiky, a jehož se odsouzený dopustil v podstatě tím, že:

dne 7. 10. 2011, kolem 9.50 hod. v prodejně firmy Medi-Max v B., K. odcizil autorádio a 4 přenosné televizory v hodnotě cca 600 euro v úmyslu si tyto ponechat, když tyto věci vložil do přineseného pytle a prošel pokladnou bez zaplacení.

Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou ovšem dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený P. Š. se pro svůj prospěch dopustil jednání, kterým způsobil vyšší škodu na cizím majetku. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je zvyšována zejména tím, že se této dopustil ve více případech, přičemž nelze přehlédnout ani způsob spáchání činu. Pokud jde o druh uloženého trestu, odsouzenému byl uložen nezanedbatelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Z opisu z evidence Rejstříku trestů rovněž vyplynulo, že byl ve Spolkové republice Německo i v České republice již v minulosti pro majetkovou trestnou činnost odsouzen. Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení P. Š. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. 11. 2018


JUDr. Antonín Draštík
předseda senátu