Právní věta:

Trestný čin porušení práv k ochranné známce a jiným označením podle § 268 odst. 1 tr. zákoníku lze spáchat i jednáním spočívajícím v neoprávněném označení výrobku ochrannou známkou zapsanou pro výrobce jiného druhu výrobku, pokud jsou oba druhy výrobků určeny obdobnému okruhu spotřebitelů (například označení elektronických cigaret ochrannou známkou zapsanou pouze pro výrobce tabákových cigaret).
Soud:Krajský soud v Hradci Králové
Datum rozhodnutí:07/28/2016
Spisová značka:10 To 152/2016
ECLI:ECLI:CZ:KSHK:2016:10.TO.152.2016.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Porušení práv k ochranné známce a jiným označením
Dotčené předpisy:§ 268 odst. 1 tr. zákoníku
Kategorie rozhodnutí:A
Publikováno ve sbírce pod číslem:41 / 2018


Krajský soud v Hradci Králové zamítl jako nedůvodné odvolání obžalovaného T. M proti rozsudku Okresního soudu v Semilech ze dne 1. 3. 2016, sp. zn. 2 T 87/2015.


I.

Dosavadní průběh řízení1.  Rozsudkem Okresního soudu v Semilech byl obžalovaný T. M. uznán vinným přečinem porušení práv k ochranné známce a jiným označením podle § 268 odst. 1 tr. zákoníku. Za tento přečin mu byl uložen jednak trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců, jehož výkon mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu čtrnácti měsíců, jednak i trest propadnutí věci.

2.  Podle výroku o vině uvedeného rozsudku spáchal tento přečin obžalovaný tím, že nejméně v S. v rozporu s ustanovením § 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, nejméně v období od července 2012 do 11. 11. 2013 nechal naplnit dosud přesně nezjištěné množství náplní do elektronických cigaret, nechal je zabalit do krabiček či sáčků, sáčky či krabičky nechal neoprávněně označit ochrannými známkami, k nimž přísluší výhradní právo níže uvedeným vlastníkům, nebo známkami lehce zaměnitelnými s níže uvedenými ochrannými známkami a dále tyto náplně skladoval a rovněž nabízel a prodával prostřednictvím internetového obchodu od ledna 2013 do 11. 11. 2013 a prostřednictvím kamenného obchodu na adrese S. od července 2012 do ledna 2013, ve kterém bylo ke dni 11. 11. 2013 zajištěno níže uvedené zboží:

1) 12 kusů náplní do elektronických cigaret o objemu 10 ml neoprávněně označených českou národní slovní ochrannou známkou START, číslo zápisu 170289, přihlašovatele P. M. ČR a. s., V., K. H., Česká republika,

2) 3 kusy náplní do elektronických cigaret o objemu 15 ml neoprávněně označených českou národní slovní ochrannou známkou START, číslo zápisu 170289, přihlašovatele P. M. ČR a. s., V., K. H., Česká republika,

3) 3 kusy náplní do elektronických cigaret o objemu 15 ml neoprávněně označených nápisem Malboro, což je známka lehce zaměnitelná s českou národní slovní ochrannou známkou MARLBORO, číslo zápisu 152563, vlastníka P. M. B. S.A.R.L., Q. J. 3, CH-2000 N., Švýcarsko,

4) 3 kusy náplní do elektronických cigaret o objemu 10 ml neoprávněně označených nápisem RED white, což je známka lehce zaměnitelná s českou národní slovní ochrannou známkou RED & WHITE, číslo zápisu 218157, vlastníka P. M. B. S.A.R.L., Q. J. 3, CH-2000 N., Švýcarsko,

5) 2 kusy náplní do elektronických cigaret o objemu 15 ml neoprávněně označených nápisem RED white, což je známka lehce zaměnitelná s českou národní slovní ochrannou známkou RED & WHITE, číslo zápisu 218157, vlastníka P. M. B. S.A.R.L., Q. J. 3, CH-2000 N., Švýcarsko,

6) 1 kus náplně do elektronických cigaret o objemu 20 ml označené nápisem Red White, což je známka lehce zaměnitelná s českou národní slovní ochrannou známkou RED & WHITE, číslo zápisu 218157, vlastníka P. M. B. S.A.R.L., Q. J. 3, CH-2000 N., Švýcarsko,

7) 2 kusy náplní do elektronických cigaret o objemu 10 ml neoprávněně označených slovní ochrannou známkou L & M vlastníka P. M. B. S.A.R.L., Q. J. 3, CH-2000 N., Švýcarsko, registrovanou u OHIM, číslo přihlášky 64089,

8) 6 kusů náplní do elektronických cigaret o objemu 15 ml neoprávněně označených slovní ochrannou známkou L & M vlastníka P. M. B. S.A.R.L., Q. J. 3, CH-2000 N., Švýcarsko, registrovanou u OHIM, číslo přihlášky 64089,

9) 16 kusů náplní do elektronických cigaret o objemu 5 ml neoprávněně označených nápisem DOFF, což je známka lehce zaměnitelná s českou národní slovní ochrannou známkou DAVIDOFF, číslo zápisu 36504, vlastníka D. & C. S.A., R. de R. 2, CH-1200 G., Švýcarsko,

10) 11 kusů náplní do elektronických cigaret o objemu 10 ml neoprávněně označených nápisem DOFF, což je známka lehce zaměnitelná s českou národní slovní ochrannou známkou DAVIDOFF, číslo zápisu 36504, vlastníka D. & C. S.A., R. de R. 2, CH-1200 G., Švýcarsko,

11) 4 kusy náplní do elektronických cigaret o objemu 15 ml neoprávněně označených nápisem DOFF, což je známka lehce zaměnitelná s českou národní slovní ochrannou známkou DAVIDOFF, číslo zápisu 36504, vlastníka D. & C. S.A., R. de R. 2, CH-1200 G., Švýcarsko,

12) 1 kus náplně do elektronických cigaret o objemu 20 ml neoprávněně označených nápisem DOFF, což je známka lehce zaměnitelná s českou národní slovní ochrannou známkou DAVIDOFF, číslo zápisu 36504, vlastníka D. & C. S.A., R. de R. 2, CH-1200 G., Švýcarsko,

13) 8 kusů náplní do elektronických cigaret o objemu 15 ml neoprávněně označených nápisem LUCKY STAR umístěném v červeném orámovaném kruhu, což je známka lehce zaměnitelná se slovní ochrannou známkou LUCKY STRIKE, vlastníka B. A. T. (B.) Inc., 2711 C. R., S. 300, W., Spojené státy americké, registrovanou u OHIM, číslo přihlášky 6338,

14) 1 kus náplně do elektronických cigaret o objemu 15 ml neoprávněně označených slovní ochrannou známkou VICEROY, vlastníka B. A. T. (B.) Inc., 2711 C. R., S. 300, W., Spojené státy americké, registrovanou u OHIM, číslo přihlášky 6492284,

15) 4 kusy náplní do elektronických cigaret o objemu 5 ml neoprávněně označených nápisem CAMEL doplněným o obrázek velblouda, což je známka lehce zaměnitelná s českou národní kombinovanou ochrannou známkou, číslo zápisu 167851, vlastníka J. T. Inc., 2-2-1 T., M.-ku, T., Japonsko,

16) 1 kus náplně do elektronických cigaret o objemu 5 ml neoprávněně označené slovní ochrannou známkou CAMEL, vlastníka J. T. Inc., 2-2-1 T., M.-ku, T., Japonsko, registrovanou u OHIM, číslo přihlášky 9009531,

17) 5 kusů náplní do elektronických cigaret o objemu 10 ml neoprávněně označených nápisem CAMEL doplněným o obrázek velblouda, což je známka lehce zaměnitelná s českou národní kombinovanou ochrannou známkou, číslo zápisu 167851, vlastníka J. T. Inc., 2-2-1 T., M.-ku, T., Japonsko,

18) 3 kusy náplní do elektronických cigaret o objemu 15 ml neoprávněně označených nápisem CAMEL doplněným o obrázek velblouda, což je známka lehce zaměnitelná s českou národní kombinovanou ochrannou známkou, číslo zápisu 167851, vlastníka J. T. Inc., 2-2-1 T., M.-ku, T., Japonsko,

19) 7 kusů náplní do elektronických cigaret o objemu 15 ml neoprávněně označených nápisem D-HILL, což je známka lehce zaměnitelná se slovní ochrannou známkou DUNHILL, vlastníka D. T. of L. L., G. H. 4, T. P., L., WC2R 2PG, Velká Británie, registrovanou u OHIM, číslo přihlášky 3476355.

II.
Odvolání

3.  Proti tomuto rozsudku podal obžalovaný T. M. v zákonem stanovené lhůtě odvolání, zaměřené primárně vůči výroku o trestu. Obžalovaný namítl, že se prvý soud nevypořádal s tím, kdo byl pachatelem tohoto přečinu. Názor okresního soudu o zaměnitelnosti log elektronických cigaret nemá oporu v provedeném dokazování, takový závěr by musel být opřen o znalecké zkoumání. Nebyla také naplněna ani subjektivní stránka jeho jednání. Elektronické cigarety a jejich náplně jsou jinou komoditou než tabákové výrobky. Pokud jsou chráněny tabákové výrobky, obžalovaný nemohl zjistit, že do práv k ochranné známce zasahuje. Nelze ani vycházet z rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví, jde jen o výkladové stanovisko. Takřka nulové je vyjádření zástupců tabákových firem. Navrhuje se proto, aby rozsudek soudu prvního stupně byl zrušen a obžalovaný obžaloby zproštěn.

III.
Důvodnost odvolání

4.  Z podnětu takto podaného řádného opravného prostředku přezkoumal odvolací soud podle § 254 odst. 1 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost všech výroků napadeného rozsudku, jakož i správnost postupu řízení, které předcházelo jeho vydání, to vše z hlediska vytýkaných vad. Poté dospěl k závěru, že odvolání obžalovaného důvodné není.

5.  Napadený rozsudek vzešel z řízení, které není zatíženo existencí žádné významné vady povahy procesní, aby tak byl založen již prvý zrušovací důvod ve smyslu § 258 odst. 1 písm. a) tr. ř. Také právo odvolatele na obhajobu bylo zachováno, především v té podobě, že se podrobně vyjádřil k podané obžalobě v rámci svého výslechu v procesním postavení obžalovaného v hlavním líčení.

6.  Okresní soud provedl procesně bezvadným způsobem veškeré potřebné důkazy, které správně jednotlivě, i ve vzájemných souvislostech, vyhodnotil, a dobral se tak správných skutkových zjištění. Lze proto odkázat na odůvodnění přezkoumávaného rozsudku, jde-li o výrok o vině, když je třeba tuto argumentaci doplnit tak, aby tímto doplněním bylo reagováno na odvolací námitky.

7.  Především nevznikají pochybnosti, že pachatelem žalovaného skutku je odvolatel. Pro jeho trestní odpovědnost je důležitá výpověď svědkyně D., která uvedla, že obžalovaný si štítky k náplním vyráběl sám na tiskárně, když na těch štítcích byly také nápisy, jako třeba Marlboro či Start, ale nikoli originální verze. Není proto podstatné, zda svědkyně, nadto k dotazu obhajoby, uvedla, že dnes už neví, zda byla zaměstnankyní obžalovaného, či nikoli, dlužno připomenout i časový odstup mezi jejím výslechem a spácháním skutku. I svědkyně J., která sdílela s odvolatelem dříve společnou domácnost, uvedla, že v prodejně v S. se prodávaly samolepicí dekorace, elektronické cigarety a náplně do těchto cigaret. Pokud jde
o námitky, že vlastníkem zboží nebyl obžalovaný, ale společnost E., a předtím společnost V., pak k trestní odpovědnosti odvolatele nebylo vlastnictví zboží nutným předpokladem, vzhledem ke konstrukci skutkové podstaty § 268 odst. 1 tr. zákoníku, která toliko předpokládá různé formy manipulace s výrobky nebo poskytování služeb, neoprávněně označených ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému. Navíc podle výpisu z obchodního rejstříku byl odvolatel od 8. 2. 2013 jednatelem společnosti E. s. r. o. Dále nutno poukázat i na zprávu celního orgánu, jíž je prokázáno, že společností, provozující předmětné internetové stránky, je právě společnost E. s. r. o., jejímž statutárním orgánem odvolatel byl. O tom, že k prodeji elektronické cigarety a jejich náplně byly v obci S. přes provozovnu či přes internet nabízeny, svědčí i ve spise obsažená fotodokumentace reklamních poutačů.


8.  Stejně tak irelevantní je argumentace obžalovaného o odlišnosti obou komodit, tj. elektronických cigaret, včetně náplní, oproti výrobkům tabákovým, neboť obě tyto komodity jsou dvěma verzemi téhož, totiž výrobků, jejichž prostřednictvím majitelé takových výrobků uskutečňují své kuřácké potřeby. Ostatně shodnou výhradu uplatnil obžalovaný již v rámci celní kontroly ze dne 11. 11. 2013. Z odůvodnění rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví vyplývá stejná úvaha, kterou je veden odvolací soud, totiž že skutečnost, že se v jednom případě jedná o výrobky tradiční, na bázi tabáku, a ve druhém případě jde o technologickou novinku v podobě elektronických cigaret, resp. cigaret, neobsahující tabák, nepovažuje rozhodnutí za podstatnou. Lze totiž očekávat, že oba výrobky budou nabízeny na shodných nebo podobných místech, přičemž okruh spotřebitelů bude rovněž nevyhnutelně velmi podobný. Obžalovaný sice nemusel toto rozhodnutí znát, nejedná se o obecně závazný předpis, aby mu jeho neznalost bylo možno vyčítat (v mezích zásady, že neznalost zákona neomlouvá), nicméně závěry tohoto rozhodnutí uvádí krajský soud výlučně na podporu své vlastní argumentace vyvracející mylný názor odvolatele o odlišnosti klasických tabákových výrobků a elektronických cigaret z pohledu účinnosti ochranné známky.

9.  Snadná zaměnitelnost, či dokonce shoda mezi grafickým zobrazením na náplních do elektronických cigaret s originálními verzemi držiteli ochranných známek je na prvý pohled zřejmá i nahlédnutím do spisu na fotografii na č. l. 45, viz nálepka s označením Marlboro, či nálepky na těchto náplních nesoucí doslova shodný popis, jehož se ochrana týká, tj. Camel či Viceroy.

10.  Je třeba odmítnout i námitku odvolatele, že posouzení zaměnitelnosti zboží mělo být zkoumáno znalecky. Je podstatné, že neoprávněně užitá ochranná známka, která je shodná s ochrannou známkou náležející oprávněnému držiteli, je buď shodná, či lehce zaměnitelná s oprávněnou ochrannou známkou (například právě Marlboro, kteréžto slovní označení může u zákazníka vzbudit dojem, že do jeho dispozice se dostává zboží vyrobené vlastníkem ochranné známky Marlboro, apod.). Takovou shodu či zaměnitelnost může učinit i laik na základě vizuálního vyhodnocení neoprávněně užité ochranné známky. Navíc podle literatury je řešení otázky zaměnitelnosti či příslušnost výhradního práva jiného otázkou právní, byť se mohou orgány činné v trestním řízení při řešení takové otázky o znalecký posudek opírat (in Právní rozhledy č. 7/2001, str. 339).

11.  O nezákonnosti jednání obžalovaného svědčí i ve spise založená vyjádření jednotlivých přihlašovatelů, tj. P. M. ČR a. s. či P. M. B. S.A.R.L., D. C. S.A., B. A. T. (B.) Inc., J. T. Inc., a D. T. of L. L., jak jsou založena ve spise, či odpovědi na dotazy v rešerších ochranných známek, jak jsou uvedeny z Úřadu průmyslového vlastnictví.

12.  Soud prvního stupně proto nepochybil, pokud uznal odvolatele vinným shora podrobně popsaným skutkem, který správně kvalifikoval jako přečin porušení práv k ochranné známce a jiným označením podle § 268 odst. 1 tr. zákoníku. Podstatou tohoto jeho přečinu je, že uváděl do oběhu zboží, tj. výrobky neoprávněně buď přímo označené ochrannou známkou jiného, tj. oprávněného vlastníka známky, příslušně registrované, byť se nejednalo přímo o tabákové výrobky (k tomu úvaha odvolacího soudu shora), případně uváděl do oběhu výrobky s nápisy lehce zaměnitelnými s příslušnými slovními či kombinovanými ochrannými známkami oprávněných vlastníků (to platí pro výrobky označené jako Marlboro, RED white, DOFF, LUCKY STAR, CAMEL, spojeno s obrázkem velblouda, a D-HILL).

13.  Protože okresní soud z důvodů v rozhodnutí podrobně rozvedených nepochybil ani při ukládání obou trestů, krajský soud zamítl odvolání obžalovaného, neboť není důvodné (§ 256 tr. ř.).