Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/23/2015
Spisová značka:21 Cdo 2004/2015
ECLI:ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.2004.2015.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Zastavení řízení
Dovolání
Dotčené předpisy:§ 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991Sb.
§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E

21 Cdo 2004/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobce J. P., zastoupeného JUDr. Annou Horákovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Žitná č. 47, proti žalované Bamei, spol. s r. o. se sídlem v Praze 4, Nuslích, Doudlebská č. 1046/8, IČO 28942132, o 138.961,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 C 160/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. února 2015, č. j. 23 Co 34/2015-76, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. února 2015, č. j. 23 Co 34/2015-76.

Podáním dovolání vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč.

Dovolatel však dosud nezaplatil soudní poplatek z dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 2. června 2015, č. j. 21 Cdo 2004/2015-100.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. února 2015, č. j. 23 Co 34/2015-76, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. června 2015


JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu