Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/15/2019
Spisová značka:28 Ncu 122/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:28.NCU.122.2019.1
Typ rozhodnutí:ROZSUDEK
Heslo:Uznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
Dotčené předpisy:§ 755 o. z.
§ 51 odst. 1, 2, 3 předpisu č. 91/2012Sb.
Kategorie rozhodnutí:E

28 Ncu 122/2019-13


ČESKÁ REPUBLIKA


ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném M. R., bytem v XY, zastoupeným Mgr. Ing. Josefem Pisakem, advokátem se sídlem v Praze 4 - Kunraticích, Dobronická 1257, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, t a k t o :

Rozhodnutí starosty města Tsuchiura, prefektury Ibaraki, Japonsko, ze dne 31. 5. 2018, o zápisu rozvodu manželství M. R. a M. K., rozené K., uzavřeného dne 14. 2. 2009 v Praze 4 – Chodově, čp. 86, zapsaného v knize manželství matričního úřadu Úřadu městské části Praha 11, ve svazku 12, roč. 2009, str. 27, poř. č. 18,


s e u z n á v á ,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

O d ů v o d n ě n í :


Starosta města Tsuchiura, prefektury Ibaraki (Japonsko), k žádosti obou manželů zapsal rozvod jejich manželství, když po provedeném řízení zjistil, že manželé se vzájemně odcizili a neměli již zájem na obnovení soužití v tomto manželství. Nezletilá dcera AAAAA (pseudonym) byla svěřena do péče matky.

Vztahy mezi manžely byly tedy tak trvale rozvráceny, že nelze očekávat jejich obnovení. Ve výroku uvedené rozhodnutí cizího orgánu je proto v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím orgánem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

Uznání předloženého rozhodnutí cizího orgánu nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a současně bylo zjištěno, že navrhovatel byl v době vydání rozhodnutí o rozvodu občanem České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatel domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatel (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.
Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 15. 10. 2019


JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu