Název judikátu:

Soudní prodej zástavy. Doba vzniku zástavního práva. Doba vzniku práva zástavního věřitele na uspokojení pohledávky ze zástavy.
Právní věta:Zástavní věřitel je ve smyslu ustanovení § 151f obč. zák. (ve znění čl. III zákona č. 165/1998 Sb., účinného od 1. 9. 1998) oprávněn navrhnout u soudu prodej zástavy a soud ve smyslu ustanovení § 274 písm. a) a § 372 o.s.ř. (ve znění čl. IV zákona č. 165/1998 Sb., účinného od 1. 9. 1998) rozhodne o prodeji zástavy rovněž tehdy, vzniklo-li právo zástavního věřitele na uspokojení jeho pohledávky ze zástavy v době od 1. 9. 1998, i když zástavní právo zajišťující jeho pohledávku vzniklo již v době do 31. 8. 1998. V případě, že právo (nárok) na uspokojení zástavního věřitele ze zástavy vzniklo do 31. 8. 1998, spravuje se toto právo (nárok) zástavního věřitele i v době od 1. 9. 1998 právní úpravou účinnou do 31. 8. 1998. 1)
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/18/2000
Spisová značka:21 Cdo 2525/99
ECLI:ECLI:CZ:NS:2000:21.CDO.2525.99.1
Typ rozhodnutí:Usnesení
Heslo:Zástavní právo
Dotčené předpisy:
Kategorie rozhodnutí:A
Publikováno ve sbírce pod číslem:34 / 2001