Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/20/2019
Spisová značka:6 Tz 52/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:6.TZ.52.2019.1
Typ rozhodnutí:ROZSUDEK
Heslo:Přeměna trestu
Dotčené předpisy:§ 65 odst. 2 tr. zákoníku
§ 340b odst. 2 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D

6 Tz 52/2019-222


ČESKÁ REPUBLIKA


ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud projednal ve veřejném zasedání konaném dne 20. 6. 2019 v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Engelmanna a soudců JUDr. Aleše Koláře a JUDr. Vladimíra Veselého stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného J. M., nar. XY, trvale bytem XY, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 5. 2018, sp. zn. 5 To 165/2018, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 tr. ř. rozhodl t a k t o :


Pravomocným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 23. 5. 2018, sp. zn. 5 To 165/2018, byl v neprospěch obviněného J. M. porušen zákon v ustanovení § 140 odst. 1 písm. b) - cc) tr. ř.

Napadené usnesení se zrušuje.

Současně se zrušují také další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.


O d ů v o d n ě n í :

Usnesením ze dne 15. 2. 2018 rozhodl Obvodní soud pro Prahu 10 pod sp. zn. 4 T 99/2015 a sp. zn. 4 T 89/2014, o nařízení výkonu trestu odnětí svobody tak, že

I. podle § 340b odst. 2 tr. ř. za použití § 65 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku přeměnil zbytek trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin, uložený odsouzenému J. M., nar. XY, rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 18. 11. 2014, sp. zn. 4 T 89/2014, s právní mocí dne 21. 1. 2015, když odsouzený odpracoval pouze 31,5 hodiny v trest odnětí svobody ve výměře 268 dní.

II. podle § 340b odst. 2 tr. ř. za použití § 65 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku přeměnil trest obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin, uložený odsouzenému J. M., nar. XY, rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 31. 8. 2015, sp. zn. 4 T 99/2015, s právní mocí dne 31. 8. 2015, na trest odnětí svobody ve výměře 300 dní.

III. Podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku obviněného pro výkon trestu zařadil do věznice s ostrahou. Dne 22. 3. 2018 vydal Obvodní soud pro Prahu 10 pod sp. zn. 4 T 99/2015 a 4 T 89/2014 usnesení, jímž opravil poučení ve vyhotovení svého usnesení ze dne 15. 2. 2018, sp. zn. 4 T 99/2015 a 4 T 89/2014, ve znění: „Stížnost nemá odkladný účinek.“ na správný výrok „Stížnost odkladný účinek“.

Proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 15. 2. 2018, sp. zn. 4 T 99/2015 a 4 T 89/2014, podal obviněný stížnost. Obvodní soud pro Prahu 10 vyhotovil dvě předkládací zprávy a tyto předložil se spisy stížnostnímu soudu, a to jednak jako stížnost podanou proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 15. 2. 2018, sp. zn. 4 T 99/2015 (viz č. l. 197 spisu), jednak jako stížnost podanou proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 15. 2. 2018, sp. zn. 4 T 89/2014 (viz č. l. 194 spisu). Po nápadu věci u Městského soudu v Praze, byly tyto stížnosti předloženy dvěma různým senátům, a to senátu 7 To a senátu 5 To s tím, že nadále byly u stížnostního soudu vedeny pod sp. zn. 7 To 183/2018 a 5 To 165/2018. Stížnost obviněného ve věci vedené u stížnostního soudu pod sp. zn. 7 To 183/2018 byla usnesením ze dne 17. 5. 2018 jako nedůvodná podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítnuta. O stížnosti vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 5 To 165/2018 zmíněný soud rozhodl usnesením ze dne 23. 5. 2018 tak, že podle § 149 odst. 1 písm. b) tr. ř. napadené usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 15. 2. 2018, sp. zn. 4 T 89/2014 a sp. zn. 4 T 99/2015 zrušil, a soudu prvního stupně uložil, aby ve věci znovu jednal a rozhodl.

Proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 5. 2018, sp. zn. 5 To 165/2018, podal ve prospěch obviněného ministr spravedlností stížnost pro porušení zákona, ve které poukázal na to, že usnesením ze dne 23. 5. 2018, sp. zn. 5 To 165/2018, porušil Městský soud v Praze v neprospěch obviněného zákon v ustanovení § 140 odst. 1 písm. cc) tr. ř., neboť nejenže bylo v téže věci rozhodnuto dvěma protichůdnými výroky, čímž byla narušena právní jistota ohledně způsobu, jak má být dále postupováno při výkonu trestů uložených obviněnému ve věcech Obvodního soudu pro Prahu 10 sp. zn. 4 T 99/2015 a 4 T 89/2014, ale současně bylo Městským soudem v Praze, ve věci vedené u něj pod sp. zn. 5 To 165/2018, rozhodováno bez potřebného druhého spisu.

S ohledem na uvedené skutečnosti ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud vyslovil, že podle § 268 odst. 2 tr. ř. byl usnesením Městského soudu v Praze ze dne 23. 5. 2018, sp. zn. 5 To 165/2018, porušen zákon v neprospěch obviněného J. M. v ustanovení § 140 odst. 1 písm. cc) tr. ř. a následně, aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. zrušil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 5. 2018, sp. zn. 5 To 165/2018, včetně rozhodnutí na něj obsahově navazujících, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství intervenující u veřejného zasedání vyjádřil svůj souhlas s podanou stížností pro porušení zákona, upozornil však na to, že k porušení zákona došlo v ustanovení § 140 odst. 1 písm. b) – cc) tr. ř., nikoli pouze v rozsahu, který je uveden v konečném návrhu ministra spravedlnosti.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. napadené usnesení i jemu předcházející řízení a shledal, že zákon byl porušen.

Předně je nutno ve shodě s podanou stížností pro porušení zákona konstatovat, že jedním usnesením ze dne 15. 2. 2018 rozhodl Obvodní soud pro Prahu 10, ohledně dvou věcí u něj vedených pod sp. zn. 4 T 99/2015 a sp. zn. 4 T 89/2014, o nařízení výkonu trestu odnětí svobody tak, že

I. podle § 340b odst. 2 tr. ř. za použití § 65 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku přeměnil zbytek trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin, uložený odsouzenému J. M., nar. XY, rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 18. 11. 2014 sp. zn. 4 T 89/2014 s právní mocí dne 21. 1. 2015, když odsouzený odpracoval pouze 31,5 hodiny v trest odnětí svobody ve výměře 268 dní.

II. Podle § 340b odst. 2 tr. ř. za použití § 65 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku přeměnil trest obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin, uložený odsouzenému J. M., nar. XY, rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 31. 8. 2015 sp. zn. 4 T 99/2015, s právní mocí dne 31. 8. 2015, na trest odnětí svobody ve výměře 300 dní.

III. Podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku obviněného pro výkon trestu zařadil do věznice s ostrahou. Rovněž tak je nutno ve shodě s ministrem spravedlnosti konstatovat, že dne 22. 3. 2018 vydal Obvodní soud pro Prahu 10 pod sp. zn. 4 T 99/2015 a 4 T 89/2014 usnesení, jímž opravil poučení ve vyhotovení svého usnesení ze dne 15. 2. 2018, sp. zn. 4 T 99/2015 a 4 T 89/2014, ve znění: „Stížnost nemá odkladný účinek.“ na správný výrok „Stížnost odkladný účinek“. Proti usnesení Obvodní soud pro Prahu 10 ze dne 15. 2. 2018, sp. zn. 4 T 99/2015 a 4 T 89/2014, podal obviněný stížnost. Obvodní soud pro Prahu 10 vyhotovil dvě předkládací zprávy a předložil tyto se spisem stížnostnímu soudu, jednak jako stížnost podanou proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 15. 2. 2018, sp. zn. 4 T 99/2015, jednak jako stížnost podanou proti usnesení ze dne 15. 2. 2018, sp. zn. 4 T 89/2014. Po nápadu věci u Městského soudu v Praze, byly tyto stížnosti předloženy dvěma různým senátům, a to senátu 7 To a senátu 5 To s tím, že nadále byly u stížnostního soudu vedeny pod sp. zn. 7 To 183/2018 a 5 To 165/2018. Stížnost obviněného ve věci vedené u stížnostního soudu pod sp. zn. 7 To 183/2018, byla usnesením ze dne 17. 5. 2018, jako nedůvodná podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítnuta. O stížnosti vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 5 To 165/2018, zmíněný soud rozhodl usnesením ze dne 23. 5. 2018 tak, že podle § 149 odst. 1 písm. b) tr. ř. napadené usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 15. 2. 2018, sp. zn. 4 T 89/2014 a sp. zn. 4 T 99/2015, zrušil, a soudu prvního stupně uložil, aby ve věci znovu jednal a rozhodl.

V předmětné trestní věci spočívá základní zjištění v tom, že poté, co bylo usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 15. 2. 2018, sp. zn. 4 T 99/2015 a sp. zn. 4 T 89/2014 vydané pod jedním usnesením (bez spojení věcí) předloženo stížnostnímu soudu a u tohoto zapsáno pod dvěma spisovými značkami, byla senátem 7 To – jeho usnesením ze dne 17. 5. 2018, sp. zn. 7 To 183/2018, stížnost obviněného proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 15. 2. 2018, sp. zn. 4 T 99/2015 a sp. zn. 4 T 89/2014, jako nedůvodná podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítnuta.

Rozhodoval-li tedy v téže věci jiný senát téhož stížnostního soudu [Městského soudu v Praze pod sp. zn. 5 To 165/2018, dne 23. 5. 2018], o téže stížnosti obviněného, proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 15. 2. 2018, sp. zn. 4 T 99/2015 a sp. zn. 4 T 89/2014, o kterém již bylo v době jeho rozhodování rozhodnuto [senátem Městského soudu v Praze dne 17. 5. 2018 pod sp. zn. 7 To 183/2018], byl tímto jeho rozhodnutím – usnesením Městského soudu v Praze pod sp. zn. 5 To 165/2018, ze dne 23. 5. 2018, porušen zákon, neboť rozhodoval ve věci, která již v té době byla pravomocná a vykonatelná, neboť stížnost obviněného byla již dne 17. 5. 2018. zamítnuta [§ 140 odst. 1 písm. b) - cc) tr. ř. – usnesení je pravomocné a vykonatelné, jestliže zákon sice proti němu připouští stížnost, avšak podaná stížnost byla zamítnuta]. Z výše uvedeného vyplývá, že zákon byl usnesením Městského soudu v Praze ze dne 23. 5. 2018, sp. zn. 5 To 165/2018, porušen v neprospěch obviněného, neboť tímto nezákonným rozhodnutím byla narušena právní jistota ohledně způsobu, jak má být dále postupováno při výkonu uložených trestů odnětí svobody obviněného J. M., ve věcech vedených u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 4 To 99/2015 a sp. zn. 4 T 89/2014.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti vyslovil Nejvyšší soud [podle § 268 tr. ř.], že pravomocným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 23. 5. 2018, sp. zn. 5 To 165/2018, byl v neprospěch obviněného J. M. porušen zákon v ustanovení § 140 odst. 1 písm. b - cc) tr. ř., podle § 269 odst. 2 tr. ř. stížností pro porušení zákona napadené rozhodnutí zrušil a současně zrušil také další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Další výroky nebylo třeba činit, neboť ve vztahu k rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 15. 2. 2018 sp. zn. 4 T 99/2015 a sp. zn. 4 T 89/2014 zde existuje usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 5. 2018, sp. zn. 7 To 183/2018, kterým byla stížnost obviněného proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 15. 2. 2018 sp. zn. 4 T 99/2015 a sp. zn. 4 T 89/2014, jako nedůvodná podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř., zamítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 20. 6. 2019

JUDr. Jan Engelmann
předseda senátu