Rozhodnutí NS

26 Cdo 3048/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/18/2018
Spisová značka:26 Cdo 3048/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:26.CDO.3048.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 3048/2018-51


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v právní věci žalobce statutárního města Brna, městská část Brno - střed, se sídlem v Brně, Dominikánská 264/2, IČO 44992785, proti žalované L. P., o vyklizení bytu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 94 C 116/2017, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9. května 2018, č. j. 19 Co 73/2018-40, t a k t o:
      I. Řízení o dovolání žalované se zastavuje.
      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalovaná nezastoupena advokátem napadla dovoláním rozsudek Krajského soudu v Brně (odvolací soud) ze dne 9. 5. 2018, č. j. 19 Co 73/2018-40, kterým potvrdil rozsudek Městského soudu v Brně (soud prvního stupně) ze dne 21. 9. 2017, č. j. 94 C 116/2017-23, jímž soud prvního stupně uložil žalované povinnost vyklidit tam specifikovaný byt a vyklizený jej předat žalobci do patnácti dnů od právní moci rozsudku (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.); současně odvolací soud rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalované proti rozsudku odvolacího soudu podle ustanovení § 243c odst. 3 věty třetí a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „o. s. ř.“, zastavil, neboť dovolatelka i přes doručenou výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti (usnesením Nejvyššího soudu ze dne 22. 8. 2018, č. j. 26 Cdo 3048/2018-45) nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Bylo-li dovolací řízení zastaveno nebo bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. 10. 2018

JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu