Rozhodnutí NS

24 Nd 348/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/29/2018
Spisová značka:24 Nd 348/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:24.ND.348.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Nd 348/2018-13


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Vítězslavy Pekárkové a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D, v právní věci manželů J. B., zastoupené Mgr. Dagmar Cenknerovou, advokátkou se sídlem v Novém Jičíně, Sv. Čecha č. 1580/25, a V. B., o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 15 C 261/2018, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc, vedená u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 15 C 261/2018, se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Novém Jičíně.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. 10. 2018


JUDr. Roman Fiala
předseda senátu