Rozhodnutí NS

21 Cdo 635/2016

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/21/2016
Spisová značka:21 Cdo 635/2016
ECLI:ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.635.2016.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
§ 241 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Cdo 635/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci posuzované Milady Tomkové, za účasti navrhovatele S. M., zastoupeného Mgr. Františkem Drlíkem, advokátem se sídlem v Šumperku, nám. Míru č. 137/9, o způsobilosti k právním úkonům, o žalobě na obnovu řízení a žalobě pro zmatečnost podané navrhovatelem proti „usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 10. 2009, č. j. 21 Co 339/2009“, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 84 Nc 915/2009, o dovolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. července 2014, č. j. 21 Co 113/2014-84 takto:

I. Řízení o dovolání navrhovatele S. M. se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání navrhovatele S. M. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 7. 2014, č. j. 21 Co 113/2014-84, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení a přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti ve stanovené lhůtě (ani dosud) nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř. neodstranil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. dubna 2016JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu