Rozhodnutí NS

24 Nd 347/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/18/2018
Spisová značka:24 Nd 347/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:24.ND.347.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Nd 347/2018-17


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Vítězslavy Pekárkové, ve věci projednání pozůstalosti po zůstavitelce L. K., narozené dne XY, posledně bytem v XY, zemřelé dne 30. srpna 2018, za účasti J. K., narozeného dne XY, bytem v XY a P. K., narozeného dne XY, bytem v XY, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 13 D 1104/2018, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:


Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 13 D 1104/2018 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Třebíči.


Odůvodnění:

Podle ustanovení § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 18. 12. 2018JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu