Rozhodnutí NS

21 Cdo 3431/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/16/2018
Spisová značka:21 Cdo 3431/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:21.CDO.3431.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dovolací důvody
Vady řízení
Dotčené předpisy:§ 237 o. s. ř.
§ 241a odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
ECLI
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
01/14/2019
ECLI:CZ:US:2019:1.US.131.19.1 JUDr. David Uhlíř odmítnuto 08/13/2019
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Cdo 3431/2018-531 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Pavla Malého a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce Statutárního města Ostrava se sídlem magistrátu v Ostravě – Moravské Ostravě, Prokešovo náměstí č. 1803/8, IČO 00845451, zastoupeného Mgr. Romanem Klimusem, advokátem se sídlem v Brně, Vídeňská č. 188/119d, proti žalované H. K., zastoupené JUDr. Hanou Reclíkovou, advokátkou se sídlem v Opavě, Masařská č. 323/6, o 144 771,75 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 6 C 470/2013, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. března 2018 č. j. 16 Co 142/2017-488, takto: I. Dovolání žalované se odmítá. II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 363 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Romana Klimuse, advokáta se sídlem v Brně, Vídeňská č. 188/119d. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.): Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 3. 2018 č. j. 16 Co 142/2017-488 podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, neboť není splněn žádný z předpokladů přípustnosti dovolání uvedených v ustanovení § 237 o. s. ř. Námitky, kterými žalovaná uplatnila jiný dovolací důvod než ten, který je – jako jediný přípustný – uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř., a ze kterých nevyplývají žádné rozhodné právní otázky ve smyslu ustanovení § 237 o. s. ř. (namítá-li vadu řízení, kterou spatřuje v tom, že odvolací soud „změnil rozhodnutí nalézacího soudu zcela svévolně na základě odlišného hodnocení důkazů provedených soudem prvního stupně, a to aniž by je sám zopakoval anebo nějaké dokazování prováděl“, že tedy „přejal skutková zjištění soudu první instance, neprovedl v rámci odvolacího jednání jediný důkaz a změnil rozhodnutí první instance, a to v celém rozsahu v neprospěch žalované“, čímž „se flagrantně odchýlil od ustálené rozhodovací praxe“), nejsou způsobilé založit přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 o. s. ř. Kromě toho je procesní postup odvolacího soudu, který na základě skutkového stavu správně zjištěného soudem prvního stupně změnil jeho rozsudek, který shledal nesprávným, v souladu s ustanovením § 220 odst. 1 písm. a) o. s. ř. Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje. Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 16. 10. 2018 JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu