Rozhodnutí NS

21 Cdo 3299/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/27/2018
Spisová značka:21 Cdo 3299/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:21.CDO.3299.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Poplatky soudní
Ustanovení zástupce
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
§ 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Cdo 3299/2018-189


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Pavla Malého a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce M. Š., proti žalovanému Hlavnímu městu Praha se sídlem magistrátu v Praze 1, Mariánské náměstí č. 2/2, IČO 00064581, o 210 900 Kč, za účasti České pojišťovny a. s. se sídlem v Praze 1, Spálená č. 75/16, IČO 45272956, jako vedlejšího účastníka na straně žalovaného, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 23 C 72/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. dubna 2018 č. j. 30 Co 137/2018-178, takto:

Dovolání žalobce se odmítá.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 4. 2018 č. j. 30 Co 137/2018-178, kterým bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 12. 2. 2018 č. j. 23 C 72/2013-169, jímž soud prvního stupně rozhodl, že žalobci se nepřiznává osvobození od soudních poplatků a že „soud neustanovuje žalobci k ochraně jeho zájmů v této věci právního zástupce“, podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl jako nepřípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku a o žádosti účastníka o ustanovení zástupce [§ 238 odst. 1 písm. i) a j) o. s. ř. ve znění účinném od 30. 9. 2017].

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 27. 9. 2018

JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu