Rozhodnutí NS

27 Cdo 3169/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/15/2018
Spisová značka:27 Cdo 3169/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:27.CDO.3169.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř.
§ 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
11/29/2018
I.ÚS 3895/18
JUDr. Vladimír Sládeček
-
-
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 3169/2018-148


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobce S. M., narozeného XY, bytem XY, o nejasném podání, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 16 Nc 101/2010, o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 21. 10. 2008, č. j. 12 Co 560/2008-67, vedené u Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci pod sp. zn. 12 Co 560/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. 1. 2018, č. j. 4 Co 1/2018-125, takto:

      Dovolání se odmítá.
Odůvodnění:

[1] Vrchní soud v Olomouci k odvolání žalobce v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 21. 11. 2017, č. j. 12 Co 560/2008-103, kterým Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků (výrok I.) a zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů (výrok II.).

[2] Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl jako nepřípustné podle § 238 odst. 1 písm. i) a j) a § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

[3] Učinil tak proto, že dovoláním napadeným usnesením odvolací soud rozhodl o návrhu na osvobození od soudního poplatku a o žádosti žalobce o ustanovení zástupce.

[4] Přípustnost dovolání nemůže založit ani nesprávné poučení poskytnuté účastníku odvolacím soudem v písemném vyhotovení napadeného rozhodnutí o tom, že dovolání je přípustné (k tomu srov. obdobně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2001, sp. zn. 29 Odo 62/2001, ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněná pod čísly 73/2001 a 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, ze dne 4. 12. 2013, sp. zn. 29 Co 1624/2013, a nález Ústavního soudu ze dne 2. 12. 2008, sp. zn. II. ÚS 323/07, uveřejněný pod číslem 210/2008 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 11. 2018


JUDr. Filip Cileček
předseda senátu