Rozhodnutí NS

26 Cdo 2569/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/06/2018
Spisová značka:26 Cdo 2569/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:26.CDO.2569.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 2569/2018-294


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v právní věci žalobců a) E. N., narozeného XY, bytem XY, a b) Z. N., narozené XY, bytem XY, zastoupených JUDr. Patricií Švarcovou, advokátkou se sídlem v Žatci, náměstí 5. května 106, proti žalovanému Bytovému družstvu U Papírny 5, se sídlem v Praze 7 – Holešovicích, U Papírny 784/5, IČO 26117509, o povinnosti vystavit rozpis plateb spojených s užíváním bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 10 C 20/2015, o dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. listopadu 2017, č. j. 35 Co 353/2017-226, t a k t o :

      I. Dovolací řízení se zastavuje.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 11. 2017, č. j. 35 Co 353/2017-226, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o. s. ř.“, zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. 12. 2018


JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu