Rozhodnutí NS

27 Cdo 1397/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/09/2019
Spisová značka:27 Cdo 1397/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.CDO.1397.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Spolek (o. z.) [ Korporace (o. z.) ]
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 243f odst. 2 o. s. ř.
§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 1397/2019-119


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Filipem Cilečkem v právní věci navrhovatele T. Š., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Milanem Vaňkátem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Navrátilova 664/10, PSČ 110 00, za účasti spolku A.., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, zastoupeného JUDr. Janou Naxerovou, advokátkou, se sídlem v Praze 2, Anny Letenské 34/7, PSČ 120 00, o vyslovení neplatnosti vyloučení ze spolku, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 9 C 179/2019, o dovolání spolku proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 19. 7. 2018, č. j. 28 Co 180/2018-81, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Spolek je povinen zaplatit navrhovateli na náhradě nákladů dovolacího řízení 4.114 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám jeho zástupce.
  Odůvodnění:


  [1] Proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu podal spolek dovolání, které posléze, podáním ze dne 24. 6. 2019, doručeným Nejvyššímu soudu téhož dne, vzal v plném rozsahu zpět.

  [2] Předseda senátu Nejvyššího soudu proto dovolací řízení v souladu s § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř.

  [3] Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

  Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

  Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat jeho výkonu.

  V Brně dne 9. 7. 2019


  JUDr. Filip Cileček
  předseda senátu