Rozhodnutí NS

29 Cdo 3205/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/24/2019
Spisová značka:29 Cdo 3205/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.CDO.3205.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přerušení řízení
Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř.
§ 243c odst. 1,2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Cdo 3205/2019-903


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Jiřího Zavázala a Mgr. Rostislava Krhuta v právní věci žalobce J. M., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Pavlem Budilem, advokátem, se sídlem ve Vlašimi, Havlíčkova 1964, PSČ 258 01, proti žalované J. V., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Zdeňkou Jedličkovou, advokátkou, se sídlem v Brně, Bašty 413/2, PSČ 602 00, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 3 Cm 553/2011, o dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. března 2018, č. j. 4 Cmo 39/2018-648, takto:

Dovolání se odmítá.


Odůvodnění:


Krajský soud v Brně usnesením ze dne 18. ledna 2018, č. j. 3 Cm 553/2011-628, rozhodl, že se řízení přerušuje do skončení řízení vedeného u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 33 Cdo 5112/2017.

Vrchní soud v Olomouci k odvolání žalobce usnesením ze dne 22. března 2018, č. j. 4 Cmo 39/2018-648, usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se řízení nepřerušuje.

Odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně neshledal důvod pro přerušení řízení do skončení řízení vedeného u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 33 Cdo 5112/2017, když „nelze uzavřít, že rozhodnutí dovolacího soudu bude mít důsledky pro toto řízení a za těchto okolností nemůže být prodloužení řízení v podobě jeho přerušení napadeným usnesením vyváženo očekávatelnými přínosy pro toto řízení.“

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jako bezpředmětné.

Učinil tak proto, že řízení vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 33 Cdo 5112/2017 v mezidobí skončilo, když Nejvyšší soud usnesením ze dne 17. října 2018, č. j. 33 Cdo 5112/2017-637, odmítl dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 23. března 2017, č. j. 18 Co 372/2015-618, jako nepřípustné.

Za tohoto stavu řešení právních otázek dovolatelkou otevřených a s tím související posouzení, zda v poměrech dané věci byly splněny předpoklady pro přerušení řízení podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř., postrádá jakýkoli smysl.

Dovolání žalované se tak stalo bezpředmětným v důsledku okolností nastalých po vydání dovoláním napadeného rozhodnutí (k postupu soudu při bezpředmětnosti opravného prostředku srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2004, sp. zn. 29 Odo 611/2002, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2018, sp. zn. 29 Cdo 5353/2017).

O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, když – jak je zřejmé z obsahu spisu – rozhodnutí Nejvyššího soudu není rozhodnutím, kterým se řízení končí a řízení nebylo již dříve skončeno (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 10. 2019


JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu