Rozhodnutí NS

29 Nd 219/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/30/2019
Spisová značka:29 Nd 219/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.ND.219.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Nd 219/2019-79


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Milana Poláška ve věci řízení o dodatečném projednání dědictví po J. Š., narozenému XY, zemřelému 24. února 1966, posledně bytem XY, za účasti 1) M. R., narozené XY, bytem XY, 2) M. Z., narozené XY, bytem XY, 3) J. M., narozené XY, bytem XY, 4) M. H., narozené XY, bytem XY, 5) R. W., narozenému XY, bytem XY, 6) D. R., narozené XY, bytem XY a 7) L. S., narozené XY, bytem XY, vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 28 D 1027/2018, o přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 28 D 1027/2018 se přikazuje podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Mostě.
P o u č e n í: V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 občanského soudního řádu neobsahuje usnesení odůvodnění, neboť se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 7. 2019


JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu