Rozhodnutí NS

26 Cdo 2833/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/05/2019
Spisová značka:26 Cdo 2833/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:26.CDO.2833.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 2833/2018-278
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v právní věci žalobkyně B. Ch., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Janou Dvořákovou Závodskou, advokátkou se sídlem v Praze 7, Dukelských hrdinů 406/23, proti žalovanému T. L., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Karlou Laubeovou, advokátkou se sídlem v Praze 6, Čínská 884/12, o oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 35 C 25/2017, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. února 2018, č. j. 69 Co 1/2018-223, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

  II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 1.800 Kč k rukám JUDr. Karly Laubeové, advokátky se sídlem v Praze 6, Čínská 884/12, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

  Odůvodnění:


  Žalobkyně napadla dovoláním rozsudek Městského soudu v Praze (odvolací soud) ze dne 14. 2. 2018, č. j. 69 Co 1/2018-223, kterým potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 (soud prvního stupně) ze dne 24. 10. 2017, č. j. 35 C 25/2017-195, jímž zamítl žalobu na určení neoprávněnosti výpovědi z nájmu tam specifikovaného bytu ze dne 27. 12. 2006 (s upřesněním, že výpověď je dána 27. 12. 2016) a rozhodl o náhradě nákladů řízení, současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

  Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobkyně proti rozsudku odvolacího soudu podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o. s. ř.“, zastavil, neboť žalobkyně vzala dovolání zpět.

  Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

  Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

  Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na exekuci (soudní výkon rozhodnutí).


  V Brně dne 5. 3. 2019

  JUDr. Pavlína Brzobohatá
  předsedkyně senátu