Rozhodnutí NS

20 Cdo 125/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/12/2019
Spisová značka:20 Cdo 125/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.125.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Prodej movitých věcí a nemovitostí
Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 125/2019-591
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné L. Ch., narozené XY, bytem XY, zastoupené obecnou zmocněnkyní H. Ch., bytem XY, proti povinnému M. Ch., narozenému XY, bytem XY, pro 48 785 Kč s příslušenstvím, prodejem nemovitých věcí, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 10 E 70/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně ze dne 29. 11. 2018, č. j. 58 Co 272/2018-571, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Krajský soud v Brně – pobočka ve Zlíně v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 27. 6. 2018, č. j. 10 E 70/2012-546, kterým Okresní soud v Uherském Hradišti zamítl žádost povinného o osvobození od soudního poplatku za dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně ze dne 29. 1. 2018, č. j. 60 Co 30/2018-475.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 2. 2019, dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání není přípustné, neboť napadeným usnesením bylo rozhodnuto o návrhu povinného na osvobození od soudního poplatku [§ 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř.].

Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 věta druhá část věty za středníkem o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. 3. 2019


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu