Rozhodnutí NS

26 Cdo 752/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/07/2019
Spisová značka:26 Cdo 752/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:26.CDO.752.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 752/2019-135
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou ve věci žalobce V. K., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Ing. Janem Boučkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Opatovická 1659/4, proti žalovanému O. H., narozenému XY, bytem XY, o vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 264/2017, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. září 2018, č. j. 11 Co 298/2018-100, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:

Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), zastavil řízení o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 9. 2018, č. j. 11 Co 298/2018-100, jímž potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 18. 6. 2018, č. j. 23 C 264/2017-75 (kterým rozhodl o připuštění vstupu žalobce do řízení místo původní žalobkyně DIVADLO INVEST, s. r. o., se sídlem v Praze 2, Na Poříčním právu 1914/6, IČO 25722344).

Podáním dovolání vznikla dovolateli povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [viz § 4 odst. 1 písm. c) zákona o soudních poplatcích], který činí podle položky 23 bodu 2 Sazebníku poplatků 4.000 Kč. Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 7. 3. 2019, č. j. 26 Cdo 752/2019-135, byl dovolatel vyzván k jeho zaplacení, a to do 15 dnů od doručení usnesení. Usnesení mu bylo doručeno dne 15. 3. 2019, soudní poplatek za dovolání však ve stanovené lhůtě nezaplatil (a v dovolacím řízení není ani zastoupen advokátem).

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. 5. 2019

JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu