Rozhodnutí NS

24 Cdo 67/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/10/2019
Spisová značka:24 Cdo 67/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:24.CDO.67.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Cdo 67/2019-1633

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., ve věci péče o nezletilého AAAAA (pseudonym), narozeného dne XY, zastoupeného opatrovníkem Statutárním městem Ostrava – Úřadem městského obvodu Poruba, syna matky M. P., narozené dne XY, bytem v XY, a otce F. K., narozeného dne XY, bytem v XY, za účasti navrhovatelů A. P., narozené dne XY, a P. P., narozeného dne XY, obou bytem v XY, zastoupených Mgr. Danem Pospíšilem, advokátem se sídlem v Ostravě, Sokolská třída č. 936/21, o úpravu styku a o nařízení předběžného opatření podle ustanovení § 102 o. s. ř., vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 40 P 29/2015, o dovolání matky proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. prosince 2017 č. j. 13 Co 526/2017-27, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolatelka podala dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 12. 2017 č. j. 13 Co 526/2017-27. Podáním dovolání vznikla dovolatelce povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

Dovolatelka však dosud nezaplatila soudní poplatek z dovolání, a to ani poté, co k tomu byla vyzvána usnesením Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2019 č. j. 24 Cdo 67/2019-1627.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 12. 2017 č. j. 13 Co 526/2017-27, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 10. 4. 2019
JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu