Rozhodnutí NS

20 Cdo 1188/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/15/2019
Spisová značka:20 Cdo 1188/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.1188.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 1188/2019


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného J. K., narozeného dne XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Gabrielou Kaprálkovou, advokátkou se sídlem v Ostravě, Občanská č. 1115/16, proti povinným 1) P. L., narozenému dne XY, bytem XY, a 2) R. L., narozené dne XY, bytem tamtéž, oba zastoupeni JUDr. Ing. Michaelem Šefčíkem, advokátem se sídlem v Pardubicích, náměstí Republiky č. 53, za účasti a) J. L., narozeného dne XY, bytem XY, b) V. L., nerozené dne XY, bytem tamtéž, c) LACMAN s. r. o., se sídlem v Praze 9, U Schodů č. 122/5, identifikační číslo osoby 64793711, d) LACMAN spojovací materiál s. r. o., se sídlem v Chotěboři, Za Starým hřištěm č. 1852, identifikační číslo osoby 02566133, e) LACMAN FOREX FASTENERS s. r. o., se sídlem v Chotěboři, Za Starým hřištěm č. 1852, identifikační číslo osoby 02807149, všichni rovněž zastoupeni JUDr. Ing. Michaelem Šefčíkem, advokátem se sídlem v Pardubicích, náměstí Republiky č. 53, pro 1 962 382 Kč s příslušenstvím, vedené u soudní exekutorky Mgr. Pavly Fučíkové, Exekutorský úřad Ostrava, pod sp. zn. 024 Ex 3774/13, o dovolání povinných a shora uvedených účastníků a) - e) proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. srpna 2018, č. j. 24 Co 146/2018-883, t a k t o :


I. Řízení o dovolání účastníků a) Josefa Langmajera a b) Viery Langmajerové se zastavuje.

II. Řízení o dovolání účastnice d) LACMAN spojovací materiál s. r. o. se zastavuje.

III. Řízení o dovolání účastnice e) LACMAN FOREX FASTENERS s. r. o. se zastavuje.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud dovolání účastníků a), b), d) a e) proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. srpna 2018, č. j. 24 Co 146/2018-883, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zastavil pro nezaplacení soudního poplatku z dovolání. Soudní poplatek nebyl zaplacen ani přes výzvu Nejvyššího soudu ze dne 9. dubna 2019, sp. zn. 20 Cdo 1188/2019.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 5. 2019


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu