Rozhodnutí NS

25 Nd 404/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/27/2019
Spisová značka:25 Nd 404/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:25.ND.404.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Nd 404/2017-71USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudkyň JUDr. Hany Tiché a JUDr. Ivy Suneghové v právní věci žalobkyně A. T., narozené XY, bytem v XY, proti žalovanému J. P., narozenému XY, bytem v XY, o 13.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 125 C 25/2016, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 125 C 25/2016, projedná a rozhodne Okresní soud v Kladně.

Odůvodnění:

U Okresního soudu v Kladně bylo žalobou dne 4. 7. 2016 zahájeno řízení, v němž žalobkyně žádá náhradu nákladů za léčbu psa, který byl v obvodu Prahy 3 poraněn psem ve vlastnictví žalovaného. Ze spisu vyplývá, že žalovaný má trvalý pobyt na adrese Městského úřadu v XY, okres XY, na jeho doručovací adrese v XY, jej nebylo možno zastihnout, ani se nepodařilo zjistit, zda se zde skutečně zdržuje, zásilky zde nepřebírá, ani zde nemá schránku. Žádná další adresa žalovaného není známa.

Okresní soud v Kladně usnesením ze dne 25. 10. 2016, č. j. 125 C 25/2016-25, vyslovil místní nepříslušnost a věc postoupil Obvodnímu soudu pro Prahu 3, který však s postoupením nesouhlasil, což potvrdil i Městský soud v Praze svým usnesením ze dne 5. 4. 2017, č. j. 1 Nc 2392/2017-33, a věc vrátil Okresnímu soudu v Kladně.

Okresní soud v Kladně poté usnesením ze dne 7. 9. 2017, č. j. 125 C 25/2016-55, ve spojení s usnesením ze dne 15. 9. 2017, č. j. 125 C 25/2016-58, vyslovil svoji místní nepříslušnost a podle § 11 odst. 3 o. s. ř. předložil věc Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle doposud zjištěných skutečností je žalovaný evidován trvalým pobytem v obvodu Okresního soudu v České Lípě, avšak jde o formální adresu Městského úřadu v XY, kde se nezdržuje. Jestliže je z obsahu spisu zřejmé, že ani na adrese v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 3 se žalovaný dlouhodobě nezdržuje, není důvodu určit místní příslušnost jiného soudu, než k němuž žalobkyně podala žalobu a který je jejím obecným soudem.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 27. února 2019JUDr. Petr Vojtek
předseda senátu