Rozhodnutí NS

21 Cdo 270/2016; 21 Cdo 271/2016

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/16/2016
Spisová značka:21 Cdo 270/2016; 21 Cdo 271/2016
ECLI:ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.270.2016.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991Sb.
§ 138 odst. 1 o. s. ř.
§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Cdo 270, 271/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobce R. P., o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 1. září 2015 č.j. 1 Co 127/2015-128 a č.j. 1 Co 128/2015-131, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp.zn. 8 C 62/2013, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Žalobce podal dovolání proti usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 1. září 2015 č.j. 1 Co 127/2015-128 a č.j. 1 Co 128/2015-131. Podáním dovolání mu vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000 Kč z každého dovolání, tedy celkem 4.000 Kč.

U dovolatele nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst.1 o.s.ř., neboť
- to neodůvodňují jeho poměry, které byly řádně a úplně zjištěny v dosavadním řízení
- jde o svévolné uplatňování/bránění práva
- jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování/bránění práva.

Dovolatel však dosud nezaplatil soudní poplatek z dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 9. února 2016 č.j. 21 Cdo 270, 271/2016-144.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce proti usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 1. září 2015 č.j. 1 Co 127/2015-128 a č.j. 1 Co 128/2015-131 podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 16. března 2016

JUDr. Zdeněk Novotný
předseda senátu