Rozhodnutí NS

7 Td 18/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/22/2019
Spisová značka:7 Td 18/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:7.TD.18.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Místní příslušnost
Dotčené předpisy:§ 24 odst. 1 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
7 Td 18/2019-739


USNESENÍNejvyšší soud rozhodl dne 22. 5. 2019 v neveřejném zasedání, ve věci obviněného R. K., nar. XY, trvale bytem XY, vedené u Okresního soudu Plzeň-sever pod sp. zn. 1 T 24/2019, o příslušnosti soudu takto:


Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Okresní soud v Příbrami.

Odůvodnění:


1. Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství Plzeň-sever podala dne 14. 2. 2019 u Okresního soudu Plzeň-sever obžalobu na obviněného R. K. pro jednání, jímž se měl dopustit pokračujícího zločinu podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 2, odst. 4 písm. d) tr. zákoníku.

2. Jednání se měl podle obžaloby dopustit tím, že (citace obžaloby) 1) dne 26.04.2018 v blíže nezjištěné době v obci XY, soudní okres Zlín, v podvodném úmyslu pod nepravdivou záminkou dovozu náhradních dílů k motocyklu Babeta, vylákal od J. J., nar. XY, finanční částku ve výši 37 500 Kč, kterou zaslal bankovním převodem z účtu svého otce P. J. č. XY na účet č. XY, jehož majitelem je L. K., nar. XY, který po předchozí domluvě s obviněným souhlasil se zasláním peněz na tento účet, tyto pak po jejich výběru předal obviněnému, do současné doby však náhradní díly poškozenému nedodal a ani mu nevrátil peníze, J. J., nar. XY, trvale bytem XY, tak vznikla škoda ve výši 37 500 Kč, 2) dne 21.05.2018 v době kolem 12.00 hodin v Plzni, soudní okres Plzeň-město, v podvodném úmyslu pod nepravdivou záminkou dovozu motocyklu zn. Honda ze SRN, vylákal od L. J., nar. XY, finanční částku ve výši 39 000 Kč, kterou převzal na místě v hotovosti, do současnosti však motocykl poškozenému nedodal a ani mu nevrátil peníze, tímto jednáním vznikla L. J., nar. XY, trvale bytem XY, škoda ve výši 39 000 Kč, 3) dne 24.05.2018 v blíže nezjištěné době v Plzni, XY, soudní okres Plzeň-město, v podvodném úmyslu pod nepravdivou záminkou dovozu 2 ks multicar ze SRN, vylákal od V. R., nar. XY, finanční částku ve výši 52 000 Kč, která mu byla vyplacena v hotovosti, dne 30.05.2018 zaslal z účtu č. XY další finanční částku ve výši 20 000 Kč na účet č. XY, jehož majitelem je V. N., nar. XY, který po předchozí domluvě s obviněným souhlasil se zasláním peněz na tento účet, tyto pak po jejich výběru předal obviněnému, do současné doby však vozidla poškozenému nedodal a ani mu nevrátil peníze, tímto jednáním vznikla V. R., nar. XY, trvale bytem XY, škoda v celkové výši 72 000 Kč, 4) dne 25.05.2018 v době kolem 12.00 hodin v sídle společnosti K. N. S., v XY, v Plzni, soudní okres Plzeň-město, v podvodném úmyslu pod nepravdivou záminkou dovozu v 2 ks multicar ze SRN, vylákal od jednatele této společnosti K. S. finanční částku ve výši 48 000 Kč, do současné doby však vozidla poškozené společnosti nedodal a ani jí nevrátil peníze, tímto jednáním vznikla firmě K. N. S., se sídlem v XY, Plzeň, škoda ve výši 48 000 Kč, 5) dne 01.06.2018 v blíže nezjištěné době, v sídle společnosti S.-c. C., XY, v Brandýse nad Labem, soudní okres Praha – východ, v podvodném úmyslu vylákal od jednatele této společnosti L. D. na základě nepravdivého tvrzení o dovozu 2 ks vyřazených vozidel komunálního odpadu ze SRN finanční částku 25 000 Kč, která mu byla vyplacena v hotovosti, vozidla však do současné doby nedodal a ani nevrátil převzaté peníze, čímž způsobil společnosti S.-c. C., se sídlem XY, Brandýs nad Labem, škodu ve výši 25 000 Kč, 6) dne 08.06.2018 v blíže nezjištěné době v Dobříši, soudní okres Příbram, XY, v podvodném úmyslu vylákal pod nepravdivou záminkou dodání zahradní techniky od K. V., nar. XY, finanční obnos ve výši 30 000 Kč, následujícího dne ještě ve výši 20 000 Kč, které mu byly předány v hotovosti, do současné doby však přislíbenou dodávku neuskutečnil a ani poškozenému nevrátil převzaté peníze, tímto jednáním způsobil K. V. nar. XY, trvale bytem XY, škodu v celkové výši 50 000 Kč, 7) dne 15.06.2018 v blíže nezjištěné době v Dobříši, v XY, soudní okres Příbram, v podvodném úmyslu vylákal pod nepravdivou záminkou dodání instalatérského materiálu a dovozu 2 ks osobních motorových vozidel zn. Škoda Fabia, od J. M., nar. XY, finanční částku ve výši 120 000 Kč, po týdnu mu poškozený vyplatil na základě jeho nepravdivého tvrzení o uhrazení daní a poplatků z převodu vozidel další obnos ve výši 6 400 Kč, vše bylo vyplaceno v hotovosti, do současné doby však přislíbený materiál a vozidla nedodal a ani poškozenému nevrátil převzaté peníze, tímto jednáním způsobil J. M., nar. XY, trvale bytem XY, škodu v celkové výši 126 400 Kč, 8) dne 19.07.2018 v blíže nezjištěné době v sídle společnosti E. D., v XY, v Dobříši, soudní okres Příbram, v podvodném úmyslu vylákal pod nepravdivou záminkou dodávky kontejneru s elektrotechnickým materiálem od jednatele společnosti J. Ř. finanční částku ve výši 25 000 Kč, dne 20.07.2018 od něho získal pod nepravdivým příslibem obstarání zahradní techniky obnos ve výši 30 000 Kč, dne 23.7.2018 mu bylo opět v hotovosti vyplaceno 130 000 Kč, a to na základě dalšího nepravdivého tvrzení obviněného o získání výhodné provize z prodeje motorových vozidel, do současnosti však žádnou dodávku neuskutečnil, nepředal poškozenému provizi a ani nevrátil zpět převzatou hotovost, tímto jednáním způsobil firmě E. D., se sídlem XY, Příbram, celkovou škodu ve výši 185 000 Kč, 9) dne 03.08.2018 v blíže nezjištěné době v Dobříši, v XY, soudní okres Příbram, v podvodném úmyslu vylákal pod nepravdivou záminkou koupě vozidla zn. Suzuki, od M. N., nar. XY, finanční hotovost ve výši 45 000 Kč, dne 07.08.2018 mu ze stejného důvodu předal další peníze v částce 10 000 Kč, do současnosti však žádné vozidlo poškozenému nedodal a ani mu nevrátil zpět převzatou hotovost, tímto jednáním způsobil M. N., nar. XY, trvale bytem XY, celkovou škodu ve výši 55 000 Kč, 10) dne 13.08.2018 v blíže nezjištěné době v Dobříši, v XY, soudní okres Příbram, v podvodném úmyslu vylákal pod nepravdivou záminkou dodání vyřazené multicary od V.H., nar. XY, finanční hotovost v částce 20 000 Kč, do současnosti však přislíbenou dodávku nerealizoval a poškozenému vrátil zpět převzaté finanční prostředky až po podání trestního oznámení, tímto jednáním způsobil V. H., nar. XY, trvale bytem XY, škodu ve výši 20 000 Kč, celková způsobená škoda byla vyčíslena ve výši 657 900 Kč, a tohoto jednání se dopustil přesto, že byl rozsudkem Okresního soudu v Příbrami ze dne 20.03.2018, č.j. 3T 1/2018, který nabyl právní moci dne 18.07.2018, odsouzen za zločin podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 4 písm. d) trestního zákoníku ke společnému trestu odnětí svobody ve výměře 24 měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, týmž rozsudkem byl odsouzen za zločin podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 2, odst. 4 písm. d) trestního zákoníku k trestu odnětí svobody ve výměře 30 měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a stejným rozhodnutím byl odsouzen pro zločin podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 2, odst. 4 trestního zákoníku ke společnému trestu odnětí svobody ve výměře 30 měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, trest v této věci vykonává ode dne 22.11.2018.“

3. Usnesením Okresního soudu Plzeň-sever ze dne 27. 2. 2019, sp. zn. 1 T 24/2019, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc obviněného předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Okresní soud Plzeň-sever není místně příslušný k jejímu projednání a rozhodnutí. Žádný z žalovaných útoků se podle okresního soudu nestal v obvodu Okresního soudu Plzeň-sever, jeden útok se stal v obvodu Okresního soudu Zlín, tři v obvodu Okresního soudu Plzeň-město, jeden v obvodu Okresního soudu Praha-východ a pět útoků v obvodu Okresního soudu v Příbrami.

4. Jedinou spojitost mezi Okresním soudem Plzeň-sever a žalovanou trestní věcí tak soud spatřuje v osobě poškozeného V. R., trvale bytem XY, okr. Plzeň-sever (pod bodem 3 obžaloby). Ten dne 02. 7. 2018 na Policii ČR, Územní odbor Plzeň-venkov, OOP Třemošná, okr. Plzeň-sever, podal trestní oznámení na obviněného. Z protokolu o výpovědi svědka V. R. vyplývá, že tento měl předat obviněnému nejprve dne 24. 5. 2018 v sídle společnosti K.N.S., XY, Plzeň, soudní okres Plzeň-město, částku 52 000 Kč a po dodatečné telefonické žádosti obviněného ještě dne 30. 5. 2018 zaslal ze svého bankovního účtu částku 20 000 Kč na účet č. XY, jehož majitelem je V. N., bytem XY, okr. Příbram. Ten vypověděl, že jej měl obviněný požádat, zda by na jeho účet mohly být zaslány nějaké peníze. Svědek V. N. s tím souhlasil, přičemž kolem 30. 5. 2018 se u něj měl obviněný zastavit a požádat ho, zda by mohli zajet do banky a peníze vyzvednout. Svědek a obviněný zajeli do České spořitelny na XY v Dobříši, kde svědek ze svého účtu vybral částku 20 000 Kč, kterou měl na místě předat obviněnému R. K. Ke spáchání trestného činu došlo podle soudu prostřednictvím telefonického hovoru, kdy měl obviněný opětovně uvést poškozeného v omyl. Místem spáchání trestného činu je tak jednak místo, kde se nacházel obviněný a jednak místo, kde se nacházel poškozený (viz R 31/1988). Z žádného důkazu opatřeného v přípravném řízení však podle soudu nevyplývá, že by se obviněný či poškozený v té době nacházeli v místě náležejícímu do obvodu Okresního soudu Plzeň-sever. Také žádná ze skutečností zjištěných v přípravném řízení nenasvědčuje tomu, že by škoda vznikla v místě náležejícímu do obvodu zdejšího soudu, neboť poškozený zaslal finanční prostředky prostřednictvím elektronického bankovnictví, přičemž nebylo zjištěno, odkud tak učinil. I pokud by se prokázalo, že tyto zaslal ze svého bydliště, tedy z místa v obvodu Okresního soudu Plzeň-sever, soud není přesvědčen, že by toto místo mohlo být označeno za místo, kde vznikla škoda. Jediným známým místem je tak místo, kde se měl obviněný obohatit, tedy v Dobříši, soudní obvod Okresního soudu v Příbrami, kde měl obviněný K. získat vybrané peníze od svědka V. N. Ani skutečnost, že trestní oznámení bylo podáno v obvodu Okresního soudu Plzeň-sever nemá na určení místní příslušnosti vliv, neboť trestní oznámení nezakládá místní příslušnost podle § 18 odst. 1 tr. ř. (viz NS 7 Td 68/2013).

5. V daném případě tak podle soudu existují pochybnosti o příslušnosti soudu, přičemž Okresní soud Plzeň-sever se domnívá, že v jeho obvodu nenastaly skutečnosti, které by zakládaly místní příslušnost tohoto soudu. Nadto je soud přesvědčen, že i v souladu s § 25 tr. ř. by bylo vhodné věc přikázat jinému soudu, konkrétně Okresnímu soudu v Příbrami, neboť větší část žalovaných útoků se stala právě v jeho obvodu, jakož i většina poškozených a svědků zde žije či má své sídlo. Nezanedbatelnou skutečností je i fakt, že obviněný R. K. se v současné době nachází ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Příbram.

6. Nejvyšší soud jako soud, který je nejblíže společně nadřízeným soudem Okresnímu soudu Plzeň-sever, Okresnímu soudu ve Zlíně, Okresnímu soudu Plzeň-město, Okresnímu soudu Praha-východ a Okresního soudu v Příbrami, nejprve zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k následujícímu závěru.

7. Z obsahu spisu vyplývají skutečnosti uváděné Okresním soudem Plzeň-sever v usnesení ze dne 27. 2. 2019, sp. zn. 1 T 24/2019.

8. Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Jestliže následek nastal nebo měl nastat na jiném místě, než na kterém byla vykonána trestná činnost, jde o tzv. distanční delikt (srov. č. 37/1961 a č. 12/1972 Sb. rozh. tr.). Místem spáchání trestného činu podvodu, jako distančního deliktu, je jednak místo, kde se pachatel dopustil jednání, jímž někoho uvedl v omyl, využil něčího omylu nebo zamlčel podstatné skutečnosti, dále místo, kde vznikla škoda a také místo, kde se pachatel obohatil. Byla-li podána obžaloba u soudu, v jehož obvodu se nachází kterékoli z těchto míst, stává se tento soud místně příslušným k projednání věci bez ohledu na to, že místně příslušným by podle uvedených hledisek mohl být i jiný soud (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 3. 1994, sp. zn. Ntd 52/94, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 53/1994).

9. Obviněný se měl podle obžaloby dopustit pokračujícího zločinu podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 2, odst. 4 písm. d) tr. zákoníku, a to útoky vůči deseti poškozeným, od nichž měl, na různých místech ČR (jak vyplývá ze znění obžaloby) vylákat pod různými nepravdivými záminkami finanční hotovost, kterou mu poškození předávali. S výjimkou jednání pod bodem 1 obžaloby, obviněný jednal s poškozenými osobně a pod různými záminkami od nich měl vylákat finanční prostředky, které mu měly být poškozenými vydávány v hotovosti na místech popsaných v obžalobě (tedy v obvodu více soudů: Okresního soudu ve Zlíně, Okresního soudu Plzeň-město, Okresního soudu Praha-východ a Okresního soudu v Příbrami). Na těchto místech tak mělo dojít k jednání naplňujícímu objektivní stránku trestného činu podvodu, mělo zde dojít rovněž k obohacení obviněného a ke vzniku škody.

10. V jednom případě popsaném pod bodem 3 obžaloby, měl poškozený V. R. část peněz předat obviněnému v hotovosti (v sídle společnosti jeho zaměstnavatele, v obvodu Okresního soudu Plzeň-město) a část zaslat na telefonickou žádost obviněného prostřednictvím internetového bankovnictví na obviněným uvedený účet. Na žádost Nejvyššího soudu provedl Okresní soud Plzeň-sever doplňující výslech svědka V. R., který uvedl, že klamavý telefonát, kterým ho obviněný pod lživou záminkou žádal o zaslání další finanční částky přijal v místě svého zaměstnání na adrese XY, Plzeň, odkud také ihned učinil bankovní převod požadovaných peněz na účet uvedený obviněným (č. l. 733 tr. spisu). Poškozený tak v omylu učinil majetkovou dispozici v obvodu Okresního soudu Plzeň-město. Ze spisového materiálu vyplývá také místo, kde se obviněný měl obohatit (místo, kde měl obviněný získat hotovost zaslanou na účet V. N.), a to v Dobříši, okres Příbram (č. l. 261 tr. spisu). Místo bydliště poškozeného V. R. v obci XY, okres Plzeň-sever, a skutečnost, že poškozený podal v tomto obvodu na obviněného trestní oznámení, není v tomto případě pro určení místní příslušnosti relevantní.

11. Nejvyšší soud konstatuje, že k žádnému jednání popsanému v obžalobě ve smyslu § 18 odst. 1 tr. ř. nedošlo v obvodu Okresního soudu Plzeň-sever. Obžaloba tak byla podána u místně nepříslušného soudu.

12. V úvahu tak přichází příslušnost více soudů, a to Okresního soudu ve Zlíně (jednání po bodem 1 obžaloby), Okresního soudu Plzeň-město (jednání pod body 2, 3, 4 obžaloby), Okresního soudu Praha-východ (jednání pod bodem 5 obžaloby) a Okresního soudu v Příbrami (jednání pod body 6, 7, 8, 9, 10 obžaloby). Vzhledem k tomu, že k největšímu počtu útoků mělo dojít v Dobříši, okres Příbram, v tomto obvodu žije 5 z deseti poškozených – svědků navržených obžalobou ke slyšení u hlavního líčení, obviněný má v XY trvalé bydliště a v současné době se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Příbram, Nejvyšší soud rozhodl, že místně příslušný k projednání věci obviněného je Okresní soud v Příbrami.

13. Z těchto důvodů bylo o příslušnosti podle § 24 tr. ř. rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.


Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 22. 5. 2019


JUDr. Michal Mikláš
předseda senátu