Rozhodnutí NS

33 Cdo 413/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/20/2018
Spisová značka:33 Cdo 413/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:33.CDO.413.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 243b odst. 5 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Cdo 413/2018-508


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl samosoudcem JUDr. Václavem Dudou ve věci žalobce J. B., advokáta se sídlem XY, proti žalovanému P. Š., bytem XY, zastoupenému Mgr. Tomášem Cimbotou, advokátem se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 365/7, o 32.887,80 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 19 C 375/2016, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 12. 10. 2017, č. j. 69 Co 414/2017-387, takto:


    I. Dovolací řízení se zastavuje.

    II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.O d ů v o d n ě n í:

Proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 12. 10. 2017, č. j. 69 Co 414/2017-387, podal žalobce dovolání, které vzal podáním ze dne 28. 11. 2018 zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Protože nastala situace předvídaná uvedeným ustanovením, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil.

O nákladech dovolacího řízení rozhodl Nejvyšší soud v situaci, kdy účastníci řízení jejich náhradu učinili součástí dohody o mimosoudním ukončení sporů ze dne 22. 11. 2018, uzavřené v souvislosti s mimosoudním vyřešením jejich sporu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 20. 12. 2018


JUDr. Václav Duda
předseda senátu