Rozhodnutí NS

21 Nd 258/2016

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/14/2018
Spisová značka:21 Nd 258/2016
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:21.ND.258.2016.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 164 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Nd 258/2016-32


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., v právní věci oprávněné Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, se sídlem v Praze, U Vojenské nemocnice č. 1200, IČO 61383082, proti povinnému P. K., o exekučním návrhu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 34 EXE 790/2016, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř.,

takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. srpna 2016 č. j. 21 Nd 258/2016-20 se ve výroku opravuje v označení soudu, u nějž je vedena věc na správné znění „věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 6“, a v odůvodnění se usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. srpna 2016 č. j. 21 Nd 258/2016-20 opravuje v odstavci začínajícím slovy „Okresního soudu Praha – západ“ tak, že se vypouští název Okresního soudu Praha – západ a nesprávné datum 10. 5. 2016, a nahrazují se správným označením Obvodní soud pro Prahu 6 a správným datem 11. 5. 2016.

Odůvodnění:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 8. 2016 č. j. 21 Nd 258/2016-20, je postiženo zřejmou nesprávností ve výroku spočívající v tom, že ve výroku uvedeného usnesení je nesprávně uveden jako soud, u kterého je vedena věc, o jejímž přikázání podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyšší soud rozhodoval, Okresní soud Praha – západ, ačkoli z obsahu spisu i ze záhlaví opravovaného usnesení vyplývá, že věc je vedena u Obvodního soudu pro Prahu 6.

Uvedené usnesení Nejvyššího soudu obsahuje rovněž zřejmou nesprávnost v odůvodnění rozhodnutí, neboť při zpracování písemného vyhotovení tohoto usnesení byl v jeho výše uvedeném odstavci nedopatřením chybně označen soud, který vyslovil svoji místní nepříslušnost usnesením ze dne chybně označeným jako 10. 5. 2016, když z obsahu spisu (konkrétně z usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 11. 5. 2016 č. j. 34 EXE 790/2016-19) zjevně vyplývá, že svou místní nepříslušnost vyslovil Obvodní soud pro Prahu 6 usnesením ze dne 11. 5. 2016.

Podle § 164 o. s. ř. opraví předseda senátu v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Nejvyšší soud proto vydal podle ustanovení § 164 o. s. ř. a ustanovení § 167 odst. 2 o. s. ř., opravné usnesení, jímž tyto zjevné nesprávnosti uvedeným způsobem opravil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 14. 11. 2018


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu