Rozhodnutí NS

11 Tcu 70/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/21/2018
Spisová značka:11 Tcu 70/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:11.TCU.70.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Právní styk s cizinou
Dotčené předpisy:§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
11 Tcu 70/2018-25


USNESENÍ


Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 21. 11. 2018 návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky, M. N., nar. XY, rozsudkem Krajského soudu v Legnicy, VIII. trestní oddělení, Polská republika, ze dne 7. 7. 2015, sp. zn. VIII K 337/15, který nabyl právní moci dne 15. 7. 2015, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :


1. Rozsudkem Krajského soudu v Legnicy, VIII. trestní oddělení, Polská republika, ze dne 7. 7. 2015, sp. zn. VIII K 337/15, který ve vztahu k jeho osobě nabyl právní moci dne 15. 7. 2015, byl M. N. uznán vinným jednak trestným činem krádeže podle čl. 278 § 1 ve spojení s čl. 64 § 1 a čl. 91 § 1 polského tr. zákona, dále trestným činem krádeže podle čl. 278 § 1 ve spojení s čl. 11 § 3, čl. 64 § 1 a čl. 91 § 1 polského tr. zákona a trestným činem krádeže vloupáním podle čl. 279 § 1 ve spojení s čl. 14 § 1 a čl. 64 § 1 polského tr. zákona. Za tato jednání byl M. N. výše citovaným rozsudkem Krajského soudu v Legnicy, VIII. trestní oddělení, odsouzen k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody ve výměře dvou let a devíti měsíců.

2. Podle skutkových zjištění Krajského soudu v Legnicy, VIII. trestní oddělení, se M. N. předmětné trestné činnosti v podobě opakovaných trestných činů krádeže dopustil tím, že
  I. společně s Q. Q.
    dne 26. 9. 2014 na 65. km dálnice A4, na Z., jednaje společně a po dohodě, nařízli nožem pneumatiku pravého zadního kola automobilu tov. zn. Audi, následně po ujetí několika kilometrů využili skutečnost zastavení poškozených a jejich nepozornosti během výměny kola, po čemž se z vnitřku vozidla zmocnili dámské kabelky s obsahem stříbrného zapalovače, sluchátek iPhonu, peněz ve výši 550 € a 900 zl, čímž způsobili ztráty ve výši 5.820 zl ke škodě B. a G. M., přičemž M. N. byl dříve odsouzen rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 14. 2. 2006, sp. zn. 3 T 600/2005, k trestu odnětí svobody ve výměře 6 let a 6 měsíců za činy podle § 250 odst. 1, odst. 3 písm. a), b), § 176 odst. 1, odst. 2 písm. a), § 252a odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku, který částečně vykonal v době od 28. 11. 2006 do 18. 5. 2012,
  II. společně s Q. Q.
    dne 27. 9. 2014 na 69,5 km dálnice A4, na Z., jednaje společně a po dohodě, nařízli nožem pneumatiku pravého zadního kola automobilu tov. zn. Seat Alhambra, následně po ujetí několika kilometrů využili skutečnost zastavení poškozeného a jeho nepozornosti během výměny kola, po čemž se z vnitřku vozidla zmocnili majetku v podobě kožené taštičky s obsahem telefonu Nokia N94 a Samsung Galaxy III, peněz v částce 2.700 € a 20.957,50 zl, čímž způsobili ztráty ve výši 30.000 zl ke škodě W. G., přičemž M. N. byl dříve odsouzen rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 14. 2. 2006, sp. zn. 3 T 600/2005, k trestu odnětí svobody ve výměře 6 let a 6 měsíců za činy podle § 250 odst. 1, odst. 3 písm. a), b), § 176 odst. 1, odst. 2 písm. a), § 252a odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku, který částečně vykonal v době od 28. 11. 2006 do 18. 5. 2012,
  III. společně s Q. Q.
    dne 27. 9. 2014 na dálnici A4, na L., jednaje společně a po dohodě, nařízli nožem pneumatiku pravého zadního kola automobilu tov. zn. BMW, následně po ujetí několika kilometrů poškozeným využili skutečnost jeho zastavení a nepozornosti během výměny kola, po čemž se z vnitřku vozidla zmocnili majetku v podobě laptopu Dell a peněženky s penězi v částce 94 €, čímž způsobili ztráty ve výši 1.000 zl ke škodě J. P., přičemž M. N. byl dříve odsouzen rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 14. 2. 2006, sp. zn. 3 T 600/2005, k trestu odnětí svobody ve výměře 6 let a 6 měsíců za činy podle § 250 odst. 1, odst. 3 písm. a), b), § 176 odst. 1, odst. 2 písm. a), § 252a odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku, který částečně vykonal v době od 28. 11. 2006 do 18. 5. 2012,
  IV. společně s Q. Q.
    dne 2. 10. 2014 na dálnici A4, u sjezdu na J., na Z., jednaje společně a po dohodě, nařízli nožem pneumatiku pravého zadního kola dodávkového automobilu tov. zn. Mercedes, následně po ujetí několika kilometrů využili skutečnost zastavení poškozené a její nepozornosti během výměny kola, po čemž se z vnitřku vozidla zmocnili majetku v podobě dvou kožených peněženek s obsahem peněz v částce 30 € a 1.300 zl, čímž způsobili celkové ztráty ve výši kolem 2.000 zl ke škodě E. J., přičemž M. N. byl dříve odsouzen rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 14. 2. 2006, sp. zn. 3 T 600/2005, k trestu odnětí svobody ve výměře 6 let a 6 měsíců za činy podle § 250 odst. 1, odst. 3 písm. a), b), § 176 odst. 1, odst. 2 písm. a), § 252a odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku, který částečně vykonal v době od 28. 11. 2006 do 18. 5. 2012,
  V. společně s Q. Q.
    dne 6. 10. 2014 na dálnici A4, na odpočívadle W. na S., jednaje společně a po dohodě, nařízli nezjištěným nástrojem pneumatiku pravého zadního kola automobilu tov. zn. Renault Master, následkem čehož došlo po ujetí 15 kilometrů k prudkému roztržení profilu pneumatiky, čímž vystavili řidiče G. P. přímému riziku nejméně těžkého ublížení na zdraví, po čemž využili nepozornosti poškozeného, zaujatého výměnou kola, a z vnitřku vozidla se zmocnili s cílem přivlastnit si ji tašky s obsahem peněz v částce 250 €, dvou dálkových ovladačů k alarmům a flash disku, čímž způsobili celkové ztráty ve výši 2.245 zl ke škodě G. P., přičemž M. N. byl dříve odsouzen rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 14. 2. 2006, sp. zn. 3 T 600/2005, k trestu odnětí svobody ve výměře 6 let a 6 měsíců za činy podle § 250 odst. 1, odst. 3 písm. a), b), § 176 odst. 1, odst. 2 písm. a), § 252a odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku, který částečně vykonal v době od 28. 11. 2006 do 18. 5. 2012,
  VI. společně s Q. Q.
    dne 9. 10. 2014 na 74. km dálnice A4, na L., jednaje společně a po dohodě, nařízli nožem pneumatiku pravého zadního kola automobilu tov. zn. Mercedes, následně po ujetí několika kilometrů využili skutečnost zastavení a nepozornosti poškozeného během výměny kola, po čemž se z vnitřku vozidla zmocnili aktovky s obsahem peněz v částce 790 zl, tabletu zn. Huawei, čímž způsobili celkové ztráty ve výši 2.120 zl na majetku R. J., přičemž M. N. byl dříve odsouzen rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 14. 2. 2006, sp. zn. 3 T 600/2005, k trestu odnětí svobody ve výměře 6 let a 6 měsíců za činy podle § 250 odst. 1, odst. 3 písm. a), b), § 176 odst. 1, odst. 2 písm. a), § 252a odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku, který částečně vykonal v době od 28. 11. 2006 do 18. 5. 2012,
  VII. společně s Q. Q.
    dne 3. 11. 2014 na 22. km dálnice A4, na Z., jednaje společně a po dohodě, nařízli nožem pneumatiku pravého zadního kola dodávkového automobilu tov. zn. Mercedes Sprinter, následkem čehož došlo po ujetí 40 km k prudkému roztržení značného profilu pneumatiky, čímž vystavili řidiče K. W. a spolujezdkyni D. W. přímému riziku nejméně těžkého ublížení na zdraví, následně využili skutečnost jejich nepozornosti během výměny kola, po čemž se z vnitřku vozidla zmocnili dámské kabelky s obsahem dvou peněženek s penězi v částce 3.000 € a 300 zl, čímž způsobili celkové ztráty ve výši 12.450 zl ke škodě D. W., přičemž M. N. byl dříve odsouzen rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 14. 2. 2006, sp. zn. 3 T 600/2005, k trestu odnětí svobody ve výměře 6 let a 6 měsíců za činy podle § 250 odst. 1, odst. 3 písm. a), b), § 176 odst. 1, odst. 2 písm. a), § 252a odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku, který částečně vykonal v době od 28. 11. 2006 do 18. 5. 2012,
  VIII. společně s Q. Q.
    dne 14. 11. 2014 na 106. km dálnice A4, na Z., jednaje společně a po dohodě, nařízli nožem pneumatiku pravého zadního kola automobilu tov. zn. Lancia Musa, následně po ujetí několika kilometrů využili skutečnost zastavení poškozených a jejich nepozornosti během výměny kola, po čemž se z vnitřku vozidla zmocnili tašky s obsahem laptopu Dell a mobilního telefonu Nokia, čímž způsobili ztráty nejméně 500 zl ke škodě H. Z. a tašky s fotoaparátem Samsung GX20 a objektivu pentan, čímž způsobili celkové ztráty ve výši 3.500 zl ke škodě A. N., přičemž M. N. byl dříve odsouzen rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 14. 2. 2006, sp. zn. 3 T 600/2005, k trestu odnětí svobody ve výměře 6 let a 6 měsíců za činy podle § 250 odst. 1, odst. 3 písm. a), b), § 176 odst. 1, odst. 2 písm. a), § 252a odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku, který částečně vykonal v době od 28. 11. 2006 do 18. 5. 2012,
  IX. společně s Q. Q.
    dne 20. 11. u směnárny „Plus“ u sjezdu na L. z dálnice A4, na L., s použitím nože, jednaje společně a po dohodě, nařízli nožem pneumatiku pravého zadního kola automobilu tov. zn. Ford Tranzit, následně po ujetí několika kilometrů využili skutečnost zastavení poškozených a jejich nepozornosti během výměny kola, po čemž se z vnitřku vozidla zmocnili peněz v částce 4.300 €, peněženky s obsahem peněz v částce 800 € a 150 zl ke škodě S. F. a peněženky D. W. s obsahem peněz v částce 500 zl, přičemž M. N. byl dříve odsouzen rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 14. 2. 2006, sp. zn. 3 T 600/2005, k trestu odnětí svobody ve výměře 6 let a 6 měsíců za činy podle § 250 odst. 1, odst. 3 písm. a), b), § 176 odst. 1, odst. 2 písm. a), § 252a odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku, který částečně vykonal v době od 28. 11. 2006 do 18. 5. 2012,
  X. společně s Q. Q.
    dne 21. 11. na dálnici A4, na L., jednaje společně a po dohodě, nařízli nožem pneumatiku pravého zadního kola odtahového vozidla tov. zn. Renault, pokusili se zmocnit peněz v částce 6.000 €, a následně po ujetí několika kilometrů nevyužili skutečnost zastavení poškozených za účelem výměny kola vzhledem k tomu, že tito sjeli na čerpací stanici, a zásahu příslušníků policie, čímž jednali ke škodě M. K., přičemž M. N. byl dříve odsouzen rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 14. 2. 2006, sp. zn. 3 T 600/2005, k trestu odnětí svobody ve výměře 6 let a 6 měsíců za činy podle § 250 odst. 1, odst. 3 písm. a), b), § 176 odst. 1, odst. 2 písm. a), § 252a odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku, který částečně vykonal v době od 28. 11. 2006 do 18. 5. 2012,
  XI. společně s Q. Q.
    dne 28. 11. 2014 na 72. km dálnice A4, na L., jednaje společně a po dohodě, nařízli nožem pneumatiku pravého zadního kola automobilu tov. zn. VW Caddy, pokusili se zmocnit peněz v částce 11.300 zl, a následně po ujetí několika kilometrů nevyužili skutečnost zastavení poškozených za účelem výměny kola vzhledem k pomoci, poskytnuté poškozeným příslušníky policie, čímž jednali ke škodě A. G., přičemž M. N. byl dříve odsouzen rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 14. 2. 2006, sp. zn. 3 T 600/2005, k trestu odnětí svobody ve výměře 6 let a 6 měsíců za činy podle § 250 odst. 1, odst. 3 písm. a), b), § 176 odst. 1, odst. 2 písm. a), § 252a odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku, který částečně vykonal v době od 28. 11. 2006 do 18. 5. 2012,
  XII. společně s Q. Q.
    v noci z 11. na 12. 12. 2014 na parkovišti baru „P. K.“ u dálnice A4, na Z., jednaje společně a po dohodě, nařízli nožem pneumatiku pravého zadního kola osobního automobilu tov. zn. Ford C-Max, pokusili se zmocnit laptopu zn. Toshiba, laptopu zn. HP, peněz v částce 5.500 zl, tabletu Samsung, televizoru Philips, digitálního fotoaparátu zn. Panasonic a konzole PS3 v celkové hodnotě 12.800 zl, po čemž nevyužili skutečnost výměny kola poškozenými vzhledem k zásahu příslušníků policie, čímž jednali ke škodě R. H., přičemž M. N. byl dříve odsouzen rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 14. 2. 2006, sp. zn. 3 T 600/2005, k trestu odnětí svobody ve výměře 6 let a 6 měsíců za činy podle § 250 odst. 1, odst. 3 písm. a), b), § 176 odst. 1, odst. 2 písm. a), § 252a odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku, který částečně vykonal v době od 28. 11. 2006 do 18. 5. 2012,
  XIII. společně s Q. Q.
    v noci z 11. na 12. 12. 2014 v L. na parkovišti směnárny „Plus“ u dálnice A4, na L., jednaje společně a po dohodě, pokoušeli se provést krádež vloupáním do kabiny automobilu tov. zn. Mercedes Sprinter, tak, že vylomením vložky zámku levých předních dveří nezjištěným předmětem se dostali do vozidla, ale nestihli se zmocnit majetku vzhledem k zásahu příslušníků policie, čímž jednali ke škodě J. K., přičemž M. N. byl dříve odsouzen rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 14. 2. 2006, sp. zn. 3 T 600/2005, k trestu odnětí svobody ve výměře 6 let a 6 měsíců za činy podle § 250 odst. 1, odst. 3 písm. a), b), § 176 odst. 1, odst. 2 písm. a), § 252a odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku, který částečně vykonal v době od 28. 11. 2006 do 18. 5. 2012.
3. Dne 9. 11. 2018 byl Ministerstvem spravedlnosti České republiky podán ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, o to, že se na výše citované odsouzení rozsudkem Krajského soudu v Legnicy, VIII. trestní oddělení, Polská republika, ze dne 7. 7. 2015, sp. zn. VIII K 337/15, ve vztahu k osobě M. N. hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

4. Nejvyšší soud předmětnou věc přezkoumal a shledal, že jsou v daném případě splněny všechny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 citovaného zákona.
  5. Předně je třeba konstatovat, že podle § 4a odst. 3 citovaného zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.
   6. Z podaného návrhu, jakož i obsahu připojeného spisového materiálu přitom jednoznačně vyplývá, že M. N. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (konkrétně trestných činů krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Za daného stavu jsou tak splněny všechny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 citovaného zákona.
    7. V posuzované věci však pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 citovaného zákona svědčí i podmínky materiální povahy, neboť odsouzený M. N. se po vzájemně dohodě s další osobou ke škodě jednotlivých poškozených subjektů během krátké doby cca dvou a půl měsíců celkem ve třinácti případech na území Polské republiky zmocnil či pokusil zmocnit věcí nacházejících se v motorových vozidlech, u kterých dříve záměrně nařízl pneumatiku pravého zadního kola, načež využil nepozornosti poškozených spojené právě s výměnou zjištěného defektu. Tímto svým jednáním přitom odsouzený poškozeným subjektům způsobil škodu na majetku v celkové výši nejméně 63.285 zl a 5.100 € a o další škodu v celkové výši nejméně 24.100 zl a 6.000 € se svým jednáním pokusil. Společenská škodlivost trestné činnosti odsouzeného je přitom výrazně zvyšována zejména četností jím spáchaných útoků, dále předem promyšleným a koordinovaným způsobem provedení činu, počtem trestných činů, jejichž zákonné znaky svým úmyslným jednáním naplnil, jakož i jeho osobními poměry, konkrétně jeho bohatou trestní minulostí, když nelze přehlédnout, že byl v minulosti v České republice již opakovaně pravomocně odsouzen, vždy pro trestnou činnost majetkového charakteru. Ve vztahu k druhu a výměře uloženého trestu lze konstatovat, že odsouzenému byla za výše uvedené trestné činy uložena sankce odpovídající právnímu řádu České republiky, konkrétně citelnější nepodmíněný trest odnětí svobody. Za tohoto stavu tak lze dovodit, že v daném případě byly splněny všechny zákonné podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení M. N. příslušným soudem Polské republiky hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

    8. Ze shora uvedených důvodů tak Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky zcela vyhověl.

    P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


    V Brně dne 21. 11. 2018


    JUDr. Antonín Draštík předseda senátu
    Vypracoval:
    JUDr. Tomáš Durdík