Rozhodnutí NS

21 Nd 384/2016

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/16/2016
Spisová značka:21 Nd 384/2016
ECLI:ECLI:CZ:NS:2016:21.ND.384.2016.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Nd 384/2016U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Ljubomíra Drápala ve věci dědictví po K. F., zemřelém dne 11. března 1997, za účasti 1) R. F., 2) J. F., 3) P. J. F., 4) P. F., vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 50 D 475/97, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc, vedená u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 50 D 475/97, se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Chebu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 16. prosince 2016

JUDr. Roman Fiala
předseda senátu