Rozhodnutí NS

7 Td 12/2016

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/13/2016
Spisová značka:7 Td 12/2016
ECLI:ECLI:CZ:NS:2016:7.TD.12.2016.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Delegace
Dotčené předpisy:§ 25 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
7 Td 12/2016-28
U S N E S E N ÍNejvyšší soud rozhodl dne 13. dubna 2016 v neveřejném zasedání, ve věci obviněných P. H., M. K., P. K., P. H., M. M., vedené u Obvodního soudu v pro Prahu 8 pod sp. zn. 2 T 5/2016, o návrhu soudu na odnětí a přikázání věci takto:


Podle § 25 tr. ř. se věc Obvodnímu soudu pro Prahu 8 neodnímá .

O d ů v o d n ě n í :


Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 8, podala dne 19. 1. 2016 u Obvodního osudu pro Prahu 8 obžalobu (č. l. 903 tr. spisu) na obviněné P. H., M. K., P. K., P. H. a M. M. pro zločin podvodu podle § 209 odst. 1, 4 písm. a), d) tr. zákoníku, dílem pod body ad 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 dokonaný, dílem pod body ad 2, 5, 8, 12 ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, v jednočinném souběhu s přečinem porušení práv k ochranné známce a jiným označením podle § 268 odst. 1, 3 písm. a) tr. zákoníku, ve formě spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku.

Obvinění se podle obžaloby měli dopustit trestných činů tím, že „v přesněji nezjištěné době nejméně od počátku měsíce ledna 2015 do dne 17. 6. 2015 ve Zlíně obviněný P. H. založil, organizoval a řídil skupinu všech obviněných, v níž se za účelem osobního obohacení zabývali výrobou a následným prodejem padělaných zlatých slitků vydávaných za originální zlaté cihly z 24 karátového zlata o váze 250 g vyrobené švýcarskou obchodní společností Argor Heraeus, SA, opatřenými symboly ochranné známky této obchodní společnosti, zapsané v rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 507498, ačkoli ve skutečnosti se jednalo pouze o pouzdro z tenké vrstvy 24 karátového zlata, vyplněné tyčinkami z wolframu, který má obdobnou hustotu a tedy i objem jako zlato, přičemž na výrobě se podíleli tak, že finanční prostředky na nákup zlatého materiálu poskytoval obviněný P. K., zlato nakupovali obvinění P. H. a P. K. v maloobchodním prodeji, wolfram, stroje a nástroje na výrobu opatřoval obviněný M. K., který za účasti obviněného P. H. padělané cihly vyráběl, prováděl ražbu a gravíroval v místě svého bydliště, v rodinném domě ve Zlíně, P. v. …, hotové výrobky padělků zde předával P. H., který k těmto cihlám opatřil padělané certifikáty pravosti a zakoupil luxusní dřevěné krabičky odpovídající velikosti, v nichž byly padělky uloženy, poté obviněný M. M. společně s obviněnou P. H. telefonicky zjišťovali, které ze zastaváren v České republice jsou ochotny vykoupit zlaté cihly o váze 250 g za částku přibližně 200 000 Kč, následně s obviněným M. M. jeho vozidlem, které obviněný M. M. řídil, společně s obviněným P. H. tyto zastavárny objížděli, obviněný P. H. zůstal sedět ve vozidle a v níže uvedených případech obviněný M. M. a obviněná P. H. za použití cizích osobních dokladů v zastavárnách nabízeli tyto cihly s vědomím, že jde o padělky originálních zlatých slitků, k zástavě, neboť si byli rovněž vědomi, že provozovatelé zastaváren nejsou schopni na místě ověřit pravost těchto cihel jinak než provedením povrchové chromatografie, čímž za situace, kdy povrch cihel byl potažen pravým 24 karátovým zlatem, nedojde k odhalení padělků, toto by bylo možné pouze destruktivní metodou, tedy rozříznutím cihly, což nebudou provozovatelé zastaváren provádět, pokud se nestanou majiteli těchto padělaných cihel, přičemž níže popsaným způsobem vylákali na úkor poškozených částku v celkové výši 1 572 000 Kč a v případech, kdy provozovatelé zastaváren odmítli nabízené padělky převzít do zástavy, se snažili obohatit o další finanční hotovost v celkové výši 800 000 Kč, přičemž o získané finanční prostředky se všichni obvinění dělili blíže nezjištěným podílem, když

1) dne 13. 2. 2015 ve Frýdku-Místku, R. p. …, v zastavárně E-zastavárna, provozované podnikatelem P. H. se obviněný M. M. nejprve snažil zastavit padělanou cihlu po předložení odcizeného občanského průkazu na jméno J. K., poté, co zaměstnanec zastavárny D. H. zjistil na internetu, že tento doklad je neplatný, se do provozovny se téhož dne vrátil s M. B. a na jeho jméno a jeho doklady totožnosti zde uzavřel na padělanou cihlu označenou číslem … zástavní smlouvu č. …, na jejímž základě vylákal částku 190 000 Kč ku škodě poškozeného podnikatele P. H., který cihlu následně prodal poškozenému V. K. za částku 235 850 Kč,

2) dne 4. 3. 2015 v Ostravě, D. M. …, v zastavárně U Jeníka, provozované podnikatelem P. M., obviněný M. M. nabízel zástavu padělané cihly s vyraženým chráněným označením o váze 250 g s nezjištěným číslem za částku 200 000 Kč, požadovanou finanční hotovost se mu však vylákat nepodařilo, neboť zastavárník P. M. z důvodu jemu podezřelých okolností spočívajících v pouhé zástavě zboží zástavní smlouvu odmítl uzavřít,

3) dne 4. 3. 2015 v Ostravě, Z. …, v zastavárně HEKTOR obviněný M. M. po předložení občanského průkazu M. M., který s ním byl přítomen, uzavřel na padělanou cihlu označenou číslem … smlouvu č. … o zápůjčce a převodu vlastnického práva, na jejímž základě vylákal částku 212 000 Kč ku škodě poškozené obchodní společnosti Weiniger, s. r. o.,

4) dne 16. 3. 2015 v Jičíně, Č. …, v provozovně Rybářské potřeby a zastavárna provozované podnikatelem K. M. obviněný M. M. po předložení odcizeného řidičského průkazu vydaného na jméno J. K., uzavřel na padělanou cihlu označenou číslem … smlouvu č. … o zápůjčce se smlouvou zástavní a smlouvou kupní s odkládací podmínkou, na jejímž základě vylákal částku 170 000 Kč ku škodě podnikatele K. M.,

5) přesněji nezjištěného dne v době od měsíce února 2015 do měsíce dubna 2015 v Olomouci, M. tř. …, v zastavárně SPIDER, provozované podnikatelem J. F., obviněný M. M. nabízel zástavu padělané cihly o váze 250 g za částku 200 000 Kč, požadovanou finanční hotovost se mu však vylákat nepodařilo, neboť pracovníci zastavárny z důvodu podezření ohledně pravosti cihly sdělili, že nejprve provedou mechanickou zkoušku její pravosti, s čímž nesouhlasil, a ze zastavárny odešel,

6) dne 19. 3. 2015 v Táboře, K. …, v zastavárně provozované podnikatelem J. V., obviněná P. H. po předložení odcizeného občanského průkazu vydaného na jméno J. H., uzavřela na padělanou cihlu označenou číslem … smlouvu č. … o půjčce a zřízení zástavního práva, na jejímž základě vylákala částku 200 000 Kč ku škodě poškozeného podnikatele J. V.,

7) dne 24. 3. 2015 ve Frýdlantu nad Ostravicí, H. …, v zastavárně provozované podnikatelem S. M., obviněná P. H. po předložení odcizeného občanského průkazu vydaného na jméno J. H., uzavřela na padělanou cihlu označenou číslem … smlouvu o zastavovaném předmětu č. …, na jejímž základě vylákala částku 200 000 Kč ku škodě poškozeného podnikatele S. M.,

8) přesněji nezjištěného dne v době od měsíce února 2015 do měsíce dubna 2015 v Ústí nad Orlicí, T.G.M. …, v provozovně firmy NOTABLE zástavy, s.r.o., obviněná P. H. nabízela za částku 200 000 Kč zástavu padělané cihly s vyraženým chráněným označením Argor Heraerus o váze 250 g s nezjištěným číslem, požadovanou finanční hotovost se jí však vylákat nepodařilo, neboť pracovníci zastavárny odmítli vzít cihlu do zástavy z důvodu podezření ohledně její pravosti pro odlišný rozměr, nabízeli, že cihlu koupí poté, co bude rozříznutím ověřena její pravost, což obviněná odmítla a z provozovny odešla,

9) dne 2. 4. 2015 v Českých Budějovicích, N. …, v provozovně společnosti Numismatika CB, s.r.o., obviněná P. H. po předložení odcizeného občanského průkazu vydaného na jméno J. H., uzavřela smlouvu č. … o zástavě, jejímž předmětem byla padělaná cihla označená číslem …, na jejímž základě vylákala částku 200 000 Kč ku škodě poškozené obchodní společnosti Numismatika CB, s. r. o.,

10) dne 2. 4. 2015 v Českých Budějovicích, K. …, v provozovně společnosti Komisní, s.r.o., obviněná P. H. po předložení odcizeného občanského průkazu vydaného na jméno J. H., uzavřela smlouvu č. … o zřízení zástavního práva k věcem movitým, jejímž předmětem byla padělaná cihla označená číslem …, na jejímž základě vylákala částku 200 000 Kč ku škodě poškozené obchodní společnosti Komisní, s. r. o.,

11) dne 8. 4. 2015 v Praze 8, S. …, v provozovně obchodní společnosti PROFIHOTOVOST, s. r. o., obviněná P. H. po předložení odcizeného občanského průkazu vydaného na jméno J. H., uzavřela zástavní smlouvu č. …, jejímž předmětem byla padělaná cihla označená číslem …, na jejímž základě vylákala částku 200 000 Kč ku škodě poškozené obchodní společnosti PROFIHOTOVOST, s. r. o.,

12) dne 8. 4. 2015 kolem 16:00 hod. v Praze 8, S. …, v provozovně TOP Zastavárna, provozovaného obchodní společností X-TER HAND, s.r.o., obviněná P. H. po předložení odcizeného občanského průkazu vydaného na jméno J. H., nabízela za částku 200 000 Kč zástavu padělané cihly označené číslem …, což se jí nepodařilo, neboť pracovník zastavárny již byl upozorněn na existenci těchto padělaných zlatých cihel, proto přivolal hlídku Policie ČR, která obviněnou na místě zadržela“.

Podáním ze dne 29. 1. 2016, které bylo Nejvyššímu soudu doručeno dne 4. 4. 2016, učinil Obvodní soud pro Prahu 8 návrh na odnětí věci tomuto soudu a její přikázání Okresnímu soudu ve Zlíně. V návrhu se podává, že obvinění, jež mají bydliště ve Zlíně, se měli trestné činnosti dopouštět převážně ve Zlíně na adrese P. v. …, kde mělo docházet k výrobě padělaných cihel a jejich zpracování do podoby finálního výrobku, a k opatření padělaných certifikátů pravosti, a tudíž podle soudu všichni obvinění, a také většina svědků, které bude třeba u soudu osobně v dané věci vyslechnout a s obviněnými konfrontovat, bydlí v obvodu jiného vzdáleného soudu. Projednání u navrhovaného soudu povede podle Obvodního soudu pro Prahu 8 ke značnému urychlení řízení a hospodárnějšímu procesu. Vzhledem k tomu, že všichni obvinění bydlí ve Zlíně, a také převážná většina svědků bydlí v blízkém okolí Zlína, má obvodní soud za to, že jsou v této věci dány důležité důvody pro postup podle § 25 tr. ř.

Nejvyšší soud zhodnotil důvody uvedené v návrhu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Nejvyšší soud však v uvedené věci neshledal existenci žádných důležitých důvodů opodstatňujících postup podle § 25 tr. ř.

V uvedeném případě především nutno podotknout, že není pochyb o příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 8 k projednání věci (obvodní soud ostatně ani svou příslušnost nenamítá), neboť v obvodu tohoto soudu měli obvinění podle obžaloby ve dvou případech [jednání popsané pod bodem ad 11) a ad 12)] zastavit, resp. pokusit se zastavit, padělanou cihlu a vylákat na poškozených částku ve výši 200 000 Kč. U tohoto soudu byla také na obviněné podána obžaloba.

Pokud jde o návrh soudu na postup podle § 25 tr. ř., je třeba zdůraznit, že skutečnosti, že obviněný (resp. obvinění) má bydliště v obvodu jiného soudu, než soudu příslušného k projednání věci, a větší počet svědků je z různých částí republiky, nejsou všeobecně důležitým důvodem ve smyslu § 25 tr. ř. k odnětí věci příslušnému soudu a jejímu přikázání jinému soudu, neboť se jedná o běžné skutečnosti. Ani v tomto konkrétním případě Nejvyšší soud, po pečlivém hodnocení všech okolností případu vyplývajících ze spisového materiálu, důležité důvody pro postup podle § 25 tr. ř. neshledal. Je nutno trvat na tom, že jde o postup zcela výjimečný a tedy odůvodněný zcela výjimečnými okolnostmi. V uvedené trestní věci je obviněno 5 osob ze spáchání trestných činů, přičemž všichni obvinění, jak bylo zjištěno z obsahu trestního spisu, mají bydliště na území Moravy, konkrétně ve Zlíně. U žádné z těchto osob však nebyly zjištěny žádné významné okolnosti, které by jim bránily, aby se dostavili v jejich trestní věci k jednání k příslušnému soudu, Obvodnímu soudu pro Prahu 8. Přičemž na straně obviněného to může být zejména značně vysoký věk, nebo závažné zdravotní problémy, které výrazně omezují jeho mobilitu. O takový případ však v této věci nejde. Obecně pak lze uvést, že obviněný, jehož účast u hlavního líčení není nutná, má právo zúčastnit se hlavního líčení, ale nelze jej k tomu nutit. Je na něm, aby si účast u hlavního líčení zajistil, pokud chce využít všech svých procesních práv. Z obsahu trestního spisu (z protokolů o výslechu obviněného na č. l. 225 a č. l. 257) také vyplývá, že dva z obviněných požádali o označení jako spolupracující obviněný podle § 178a tr. ř.

Skutečnost, že jsou a budou v průběhu trestního řízení navrhovány výslechy svědků, jejichž náklady hradí stát, a kteří mají bydliště jinde než je sídlo soudu příslušného k projednání věci, také není nijak výjimečná. Obžalobou je navrženo 19 svědků ke slyšení u hlavního líčení, z nichž podle obsahu trestního spisu má 10 bydliště na území Moravy (na různých místech) a 9 na území Čech (na různých místech). Nelze tedy souhlasit s tím, že převážná většina svědků má bydliště v blízkém okolí Zlína, jak uvádí obvodní soud. Nejvyšší soud ani v tomto argumentu neshledal důležitý důvod podle § 25 tr. ř. Pokud jde o množství svědků v počtu 19 a rozptýlenost bydliště svědků po celém území republiky, nejedná se o žádnou výjimečnou věc.

Nejvyšší soud tedy shledal, že výše uvedené důvody soudu nelze považovat za natolik důležité, aby převážily nad zásadou zákonného soudce.

Z obsahu spisového materiálu bylo zjištěno, že uvedená trestní věc se nyní nachází ve stadiu po podání obžaloby, na počátku řízení před soudem I. stupně a je přinejmenším předčasné předjímat průběh řízení před soudem I. stupně z hlediska jeho rychlosti a hospodárnosti. Obvodní soud pro Prahu 8 postavil svou argumentaci především na tom, že řízení u Okresního soudu ve Zlíně povede ke značnému urychlení řízení a hospodárnějšímu procesu. Nejvyšší soud však v těchto argumentech obvodního soudu, ani sám s ohledem na shora uvedené, neshledal důležité důvody pro postup podle § 25 tr. ř. Odnětím trestní věci Obvodnímu soudu pro Prahu 8, a jejím přikázáním Okresnímu soudu ve Zlíně, nebude výrazně lépe zabezpečeno řádné objasnění věci, ani rychlost a hospodárnost řízení.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 13. dubna 2016

JUDr. Michal Mikláš
předseda senátu