Rozhodnutí NS

22 Cdo 4925/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/18/2019
Spisová značka:22 Cdo 4925/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:22.CDO.4925.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
22 Cdo 4925/2017-623


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně L. S., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Liborem Hlavsou, advokátem se sídlem v Plzni, Klatovská 73/7a, proti žalovanému T. H., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Petrem Vlachem, advokátem se sídlem v Plzni, Guldenerova 547/4, o určení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu Plzeň – jih pod sp. zn. 9 C 218/2014, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 5. 2017, č. j. 18 Co 77/2017-549, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Nejvyšší soud řízení o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 5. 2017, č. j. 18 Co 77/2017-549, podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavil, protože žalovaný vzal dovolání zpět.

Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení neobsahuje v souladu s § 243f odst. 3 o. s. ř. odůvodnění.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. 9. 2019


Mgr. David Havlík
předseda senátu